Stiri: Sanatate

Fonduri PNRR sănătate

Anunţ important despre Spitalul Regional de Urgență Iași

15.11.2021

Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași. Comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătății a finalizat etapa de evaluare a ofertelor tehnice depuse în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar execuției lucrărilor aferente proiectului ”Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași” și servicii de asistență tehnică.

Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași. Legislaţie

Potrivit legislației în vigoare, timp de 10 zile din ziua ulterioară transmiterii comunicărilor rezultatului evaluării către ofertanți, Ministerul Sănătății are obligația de a respecta termenul de contestație prevăzut de legislația în materie și menționat anterior.

Astfel, potrivit art. 211 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice “Procedura de atribuire se finalizează prin:

a) încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;

b) anularea procedurii de atribuire“

Procedura de atribuire se va finaliza după încheierea contractului de achiziție publică și, astfel, informații din dosarul de achiziție pot fi făcute publice, cu respectarea cadrului legal.

Costul total net al obiectivului de investiții Iași este estimat la 420,9 milioane euro. Potrivit contractului de finanțare, împrumutul acordat de BEI reprezintă 59,4% din costul net aferent obiectivului, diferența de 170,9 mililoane euro (40,6 %) la care se adaugă taxele și impozitele aferente proiectului se vor asigura din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat, după cum va fi necesar.

Proiectul va fi implementat de către Ministerul Sănătății. Perioada de implementare este de aproximativ şapte ani. Astfel, data limită de tragere a sumelor împrumutului este aprilie 2028.

Termenii financiari aferenți fiecărei tranșe din împrumut se stabilesc la momentul efectuării tragerii respective, în funcție de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale și de politica de cost a Băncii.

Citeşte şi Ministerul Sănătății, anunț important privind spitalele regionale