Stiri: Agricultura

Controale la producătorii de alimente. Ce nereguli au găsit inspectorii ANSVSA?

08.09.2016

În cursul lunii august 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a municipiului Bucureşti au desfăşurat activităţi de control în unităţi din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi pe domenii de activitate, precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.784 controale, în urma cărora au fost aplicate 185 de amenzi în valoare de 466.800 de lei şi au fost acordate 138 de avertismente.

Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:

-respectarea regulilor de igienă (depozitare, substanţe dezinfectante, pereţi, spaţii, echipamente, contract şi proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, sursă apă, chiuvetă, vestiar, recipienţi);

-documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsă HACCP);

-etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme;

-documente şi trasabilitate;

-lipsa examenelor medicale, cursurilor de igienă, a fişelor de aptitudini şi a echipamentului de protecţie pentru personalul angajat;

-altele ( lipsa înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea compatibilităţi la depozitare, mijloc auto neînregistrat).

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.