Stiri: Finante

Contul curent al balanţei de plăţi 2022.

Contul curent al balanţei de plăţi 2022: Cele mai noi date anunțate de BNR

16.01.2023

Contul curent al balanţei de plăţi 2022. În perioada ianuarie – noiembrie 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 25.340 milioane euro, comparativ cu 15.666 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8.595 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2.415 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 4.252 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 758 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 10.296 milioane euro (comparativ cu 8.021 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 7.308 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2.988 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi 2022. Datoria externă

În perioada ianuarie – noiembrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 7.133 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 97 407 milioane euro la 30 noiembrie 2022 (67,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,1 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2022 nivelul de 46.311 milioane euro (32,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 18,6 la sută față de 31 decembrie 2021.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2022 a fost de 78,8 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Citește și Contul curent al balanţei de plăţi 2022: Datele anunțate de BNR