Stiri: Finante

Rezerve valutar mai 2024

Contul curent al balanţei de plăţi 2022: Datele anunțate de BNR

15.11.2022

Contul curent al balanţei de plăţi 2022. Banca Națională a României a anunțat că, în perioada ianuarie – septembrie 2022, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 20 181 milioane euro, comparativ cu 12 640 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2021.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 7 349 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2 141 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 3 067 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 734 milioane euro.

Investiţiile directe

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7 265 milioane euro (comparativ cu 6 344 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 002 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 263 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi 2022. Datoria externă totală

În perioada ianuarie – septembrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 4 824 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 94 131 milioane euro la 30 septembrie 2022 (66,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2022 nivelul de 47 278 milioane euro (33,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 21,1 la sută față de 31 decembrie 2021.

Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,3 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2022 a fost de 72,7 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Citește și Rezerva valutară septembrie 2022: Anunțul făcut de BNR