Stiri: Finante

Masa monetară februarie 2024

Contul curent al balanţei de plăţi 2023: Anunțul făcut de BNR

15.02.2024

Contul curent al balanţei de plăţi 2023. Banca Națională a României (BNR) a anunțat că în perioada ianuarie – decembrie 2023, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22 694 milioane euro, comparativ cu 26 040 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022.

Structură

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2 990 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 204 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 9 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 143 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi 2023. Investițiile directe

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 6 587 milioane euro (comparativ cu 10 039 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 548 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 39 milioane euro.

Datoria externă

În perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 24 926 milioane euro, până la 168 812 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 121 162 milioane euro la 31 decembrie 2023 (71,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 22,8 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2023 nivelul de 47 650 milioane euro (28,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,3 la sută față de 31 decembrie 2022.

Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,4 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2023 a fost de 5,6 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2023 a fost de 97,4 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Citește și MIPE a transmis Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plată din cadrul PNRR