Stiri: Finante

Contul curent în ianuarie-martie 2024.

Contul curent al balanţei de plăţi: Deficit de 23.038 milioane euro

15.12.2022

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 17 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2878

Contul curent al balanţei de plăţi. În perioada ianuarie – octombrie 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 23 038 milioane euro, comparativ cu 14 320 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8 080 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2 362 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 3 664 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 664 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 9 399 milioane euro (comparativ cu 7 794 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 617 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 782 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi. Datoria externă

În perioada ianuarie – octombrie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2 885 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 95 307 milioane euro la 31 octombrie 2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,3 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2022 nivelul de 44 163 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 13,1 la sută față de 31 decembrie 2021.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,6 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2022 a fost de 4,4 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2022 a fost de 81,4 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Citește și Rezerva valutară septembrie 2022: Anunțul făcut de BNR