Slide

Stiri: Finante

Bugetul Ministerului Dezvoltării.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4. 676 milioane euro

16.05.2022

Contul curent al balanţei de plăţi. Banca Naţională a României a anunţat că în perioada ianuarie – martie 2022, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 676 milioane euro, comparativ cu 2 736 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 557 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 72 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 287 milioane euro, comparativ cu un excedent de 152 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 16 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi. Investiţiile directe ale nerezidenţilor

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2 297 milioane euro (comparativ cu 2 099 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 1 935 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 362 milioane euro.

Datoria externă totală

În perioada ianuarie – martie 2022, datoria externă totală a crescut cu 721 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 96 516 milioane euro la 31 martie 2022 (71,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2022 nivelul de 38 822 milioane euro (28,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7 la sută față de 31 decembrie 2021.

Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,7 la sută în perioada ianuarie – martie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2022 a fost de 80,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

Citeşte şi Deficit bugetar 2021. Datele publicate de Ministerul de Finanţe