Minerit

Conversmin S.A. mizează pe asigurarea unui serviciu public de calitate

01.04.2014

Cu peste 10 ani de experiență, compania consideră oportună extinderea activității peste granițele României. Istoria României privind activitatea minieră este complexă și foarte dezvoltată, iar unul dintre cele mai recente momente importante a fost anul 1990, când restructurarea industriei miniere a urmărit în principal menţinerea activităţii de extracţie numai la unităţile miniere cu rezerve geologice cu potenţial şi condiţii geologice favorabile, care puteau exploata în condiţii de eficienţă economică, zăcămintele de substanţe minerale utile. În acest context au apărut: Manualului de închidere a minelor, Legea minelor şi Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Strategiei industriei minere pentru perioada 2004-2010. În scopul asigurării unui cadru juridic îmbunătăţit, una dintre cele mai importante sarcini pe care Guvernul României și-a asumat-o (prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană) a fost asumarea responsabilităţii privind refacerea mediului înconjurător afectat în timp de impactul activităţilor extractive. “În acest scop, al coordonarii procesului complex de închidere a minelor si de ecologizare a zonelor afectate de activitatea minieră de extracţie si prelucrare a substanţelor minerale utile, a fost înfiinţată, prin H.G. nr. 313/2002, completată şi modificată de HG nr. 173/2003 şi H.G. nr. 1158/2004 S.C. Conversmin S.A. București, societate cu capital integral de stat, desfăşurându-şi activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei. Întreaga activitate de închidere a minelor a fost astfel preluată de catre un operator specializat, care asigură managementul activităţii, inclusiv atribuirea contractelor prin proceduri de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru toate activităţile specifice: conservare, proiectare, închidere subterană, ecologizare suprafeţe afectate, intervenţii inclusiv pentru situaţii neprevăzute (calamităţi), asistenţă tehnică, urmărirea implementării proiectelor inclusiv monitorizare postînchidere, şi nu în ultimul rând asigurarea unui dialog permanent cu comunitatea”, ne-a declarat Purcaru Stamin Ion, directorul general Conversmin.

Evoluţia companiei s-a bazat mai ales pe acumularea experienţei în domeniul închiderilor de mină şi urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate. “Datorită acestei evoluţii suntem pregătiţi să asigurăm serviciile de monitorizare postînchidere cu proprii noştri specialişti şi am început construcţia unui sistem unitar de monitorizare pentru toate obiectivele miniere, la care încă se lucrează. Un alt domeniu în care am evoluat este Dialogul cu comunitatea pe întreaga perioadă de derulare a activităţilor de închidere si ecologizare a perimetrelor miniere. Din faza de proiectare şi până la finalizarea execuţiei lucrărilor, se asigură informarea şi consultarea comunităţii locale care trebuie să devină parte integrantă a procesului de planificare şi implementare a proiectelor de închidere a minelor. Dialogul cu comunitatea (cetăţeni şi/sau autorităţi locale) asigură îmbunătăţirea calităţii proiectului de închidere a obiectivului minier şi previne eventuale pierderi sau întârzieri prin reducerea la minim a blocajelor în timpul execuţiei lucrărilor”, ne-a povestit directorul Conversmin.

Care sunt în mare pașii pentru închiderea unei mine, dar și ecologizarea terenului? Conservarea obiectivelor aprobate la închidere, activităţi de Proiectare, închiderea lucrărilor miniere, dezafectarea şi reconstrucţia ecologică a incintelor miniere și punerea în siguranţă a depozitelor miniere. “Activităţile miniere desfăşurate la obiectivele promovate la închidere au generat un număr important de depozite miniere, respectiv 78 iazuri de decantare cu un volum înmagazinat de 345,61 milioane m3 şi o suprafaţă ocupată de 1.800,26 ha şi un număr de 675 halde miniere cu un volum înmagazinat de 3.101,93 milioane m3 şi o suprafaţă ocupată de 9.256,56 ha,  pentru care trebuie asigurată urmărirea stabilităţii în timp a construcţiei şi efectuarea lucrărilor şi activităţilor minime necesare punerii în siguranţă”, spune Purcaru Stamin Ion. În total, din anul 1998 și până acum, compania a finalizat lucrările sau se află acum în curs de finalizare în nu mai puțin de 304 mine. “Începând cu anul 1998, s-a trecut la conservarea şi închiderea minelor și carierelor nerentabile, iar până la această dată, prin 11 Hotărâri ale Guvernului succesive, s-a aprobat închiderea definitivă și reconstrucția ecologică a zonelor afectate pentru 556 mine/cariere dar alocarea fondurilor necesare pentru conservarea, închiderea și ecologizarea obiectivelor miniere respective, se face anual prin bugetul de stat, funcţie de posibilităţi. Situația celor 556 obiective miniere la finalul anului trecut este următoarea: obiective la care au fost finalizate lucrările de închidere și ecologizare: 207, obiective atacate, aflate în diferite stadii de execuție: 97 şi obiective neatacate, la care nu au fost începute lucrările de închidere și ecologizare: 252”, spune Purcaru Stamin Ion, directorul general Conversmin.

Proiecte complexe

Printre cele mai complexe și dificile proiecte se numără obiective precum Ocnele Mari, Sfântul Gheorghe sau Slănic Nord. În minerit toate proiectele sunt dificile şi este greu să identifici pe cel mai deosebit. Consider că pot fi menţionate mai multe obiective: Câmpurile I şi II de sonde de la Ocnele Mari, Cariera Sfântul Gheorghe şi Cariera Slănic Nord, dar având în vedere implicaţiile sociale aş prefera să vorbesc despre Ocnele Mari.Zăcământul de sare gemă de la Ocnele Mari a fost exploatat încă din vechime. Cu timpul activitatea a fost împărțită pe mai multe zone de exploatare: Câmpul I, Câmpul II, Câmpul III și Câmpul IV. Câmpul I a fost exploatat, prin sonde forate, prin metoda dizolvării cinetice, încă din anul 1959. Câmpul II a intrat în exploatare în anul 1971, iar din anul 1991 activitatea de exploatare a fost redusă semnificativ. Pentru Câmpul I activitatea de exploatare a fost sistată în anul 1974, iar pentru Câmpul II în anul 1993. În anul 2001, cele două câmpuri de sonde au fost aprobate la închidere. Exploatarea prin dizolvare cinetică derulată în perioada de la deschiderea zăcământului, în Câmpurile I și II, din anii 1960 şi până în anul 2009 a generat, ca efect al exploatării intensive, un complex de fenomene necontrolate care au condus la: pierderea etanşeităţii sondelor; extinderea dizolvării sării în afara conturului proiectat și formarea în subteran a două caverne cu volume de milioane de metri cubi de saramură şi cu arii corespunzătoare la suprafaţă de circa 10 ha (Câmpul II), respectiv 3 ha (Câmpul I), amplasate sub satul Ţeica, localitate componentă a oraşului Ocnele Mari;probleme de stabilitate  fizică a zăcământului şi în consecinţă a suprafeţei care au condus la apariţia fenomenelor de subsidenţă a terenului din zonă, manifestat în perioada 2001 – 2005 şi apoi în 2009. Ca o consecinţă a influenţelor exploatării prin dizolvare cinetică intensivă asupra zăcământului, amplificată de existenţa golurilor subterane rezultate din cauza exploatărilor istorice necunoscute în faza de cercetare a zăcământului, au fost generate evenimentele de scufundare a suprafeţei”, ne-a povestit directorul general Conversmin. Lucrările au fost unele de urgență, de la construirea de diguri de retenție ridicate în urma prăbușirii unui volum de 1.6 milioane de metri cubi de saramură, la strămutarea a zeci de gospodării ale locuitorilor sau regularizări, modificări şi amenajări ale cursurilor de apă din zona de influenţă, dar și refacerea de drumuri, reţele de utilităţi şi staţie de pompare apă. 

Planuri de viitor 

În cei peste 10 ani de funcţionare, compania a dobândit o experiență importantă în domeniu. “Obiectivele noastre pentru anul 2014 pe care dorim să le dezvoltăm cât mai mult în anii următori sunt identificarea, proiectarea şi punerea în aplicare a unor soluţii tehnice pentru epurarea şi deversarea apelor de mină în emisari naturali astfel încât staţiile de epurare să poată funcţiona cu atingerea tuturor parametrilor calitativi stabiliţi prin noua legislaţie şi cu un efort tehnico-financiar rezonabil, având în vedere în special faptul că aceste operaţiuni sunt prognozate a se desfăşura pe termen nelimitat. Luând în consideraţie asumarea de către statul Român a responsabilităţii privind refacerea mediului înconjurător afectat istoric de activităţile extractive, suntem pregătiți să abordăm cu un înalt nivel profesional accesarea de Fonduri Europene prin Acordul de Parteneriat Propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020, aflat în stadiul de negocieri cu Uniunea Europeană. Prin toate măsurile, acţiunile şi activităţile desfăşurate vrem să reducem la minim apariţia incidentelor şi a fenomenelor necontrolate care pot afecta perimetrele miniere aprobate la închidere. Dorim continuarea dialogului cu comunitatea pe întreaga perioadă de derulare a activităţilor de închidere si ecologizare a perimetrelor miniere, din faza de proiectare şi până la finalizarea execuţiei lucrărilor”, povestește directorul general Conversmin.

Compania are acum nouă locații în care activează, toate amplasate în zonele geografice cu tradiţie în minerit. “Sediul Central al S.C. Conversmin S.A. este în Bucureşti. Avem două sucursale situate în Centrul și Nord-Vestul țării, respectiv la Deva şi Baia Mare, iar cele cinci puncte de lucru funcţionează în celelalte zone: Vest, Est, Sud, respectiv la Oraviţa şi Petroşani, Vatra – Dornei, Ploieşti”, ne-a declarat directorul general Conversmin.

Acesta a adăugat că anul trecut cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 3.572.892 lei, iar pentru acest an se estimează o creștere de peste 100%, la o cifră de afaceri de 8.096.000 lei. Cât despre extinderea activității peste granițele țării, conducerea Conversmin spune că acest pas ar fi unul benefic.  “Odată cu dobândirea unei experienţe într-un domeniu specific şi complex, este oportună şi o astfel de abordare, ţinând seama că în jurul României şi nu numai, această experienţă poate fi valorificată”, declară Purcaru Stamin Ion, directorul general Conversmin