Cooperare româno-cehă în domeniul silviculturii

21.05.2015

Guvernul a aprobat Memorandumul privin aprobarea inițierii negocierilor și semnării Acordului privind cooperarea în domeniul silviculturii între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Agriculturii din Republica Cehă.

Ministerele de resort din cele două țări vor colabora în vederea protejării și conservării pădurilor, vor dezvolta programe și proiecte comune în domeniul silviculturii, vor realiza studii comune asupra unor aspecte de interes bilateral și vor coopera pentru implementarea Strategiei Forestiere a Uniunii Europene.

Acordul face referire la adoptarea unui management durabil al pădurilor, inclusiv extinderea suprafeței acestora, rolul de producție al pădurilor și rolul acestora în dezvoltarea rurală, utilizarea durabilă a lemnului și a altor produse forestiere, îmbunătățirea vitalității și sănătății pădurilor. Acordul are ca obiectiv o monitorizare atentă a ariilor silvice protejate prin lege precum și implementarea Strategiei Forestiere a Uniunii Europene.

Cooperarea dintre România și Republica Cehă va avea un impact pozitiv asupra implementării politicilor și practicilor de mediu, cât și asupra identificării și soluționării problemelor silvice.

În prezent, colaborarea bilaterală româno-cehă în domeniul protecției mediului se desfășoară în baza unei Declarații comune încheiată în 2012 între Ministerele Mediului din cele două țări. Această declarație nu are efecte juridice.

Consolidarea cooperării în domeniul silvic între România și Cehia are loc în contextul în care, în septembrie 2013, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie a Uniunii Europene pentru păduri (COM(2013)0659), propunând un cadru european de referință pentru elaborarea politicilor sectoriale care au impact asupra pădurilor.

Această strategie are ca principii directoare gestionarea durabilă a pădurilor și promovarea rolului lor multifuncțional, utilizarea eficace a resurselor și responsabilitatea Uniunii față de păduri la nivel mondial. Acest document conține, de asemenea, orientări strategice pentru acțiunile Comisiei Europene și ale statelor membre. De exemplu, Comisia va elabora criterii de gestionare durabilă a pădurilor.

 

 

Citiți și despre: