Producatori

Criber Net

CRIBER NET își consolidează poziția de lider de piață

01.05.2024

Compania investește în îmbunătățirea proceselor operaționale și dezvoltarea permanentă a produselor și soluțiilor tehnologice inovatoare care să ofere avantaje competitive pe piață. CRIBER NET și-a consolidat anul acesta poziția de lider pe piața românească, datorită investițiilor continue în tehnologie și dezvoltare. Compania și-a extins gama de produse și servicii, aducând inovații în domenii precum preepurarea și epurarea apei, instalațiile complete si automate de pompare și soluțiile pentru agricultură și ambarcațiuni. De asemenea, compania și-a întărit reputația de furnizor de soluții complexe și personalizate, adaptate nevoilor specifice ale clienților săi. Această abordare orientată către client a contribuit la extinderea bazei de clienți și la consolidarea relațiilor cu partenerii de afaceri.

Compania a continuat să acorde o atenție deosebită calității produselor sale și respectării cu strictețe a standardelor europene industriale și a reglementărilor relevante. Această focalizare pe calitate și conformitate a consolidat încrederea clienților în produsele și serviciile 1st Criber. Cu toate că anul trecut a fost un an provocator din punct de vedere financiar, CRIBER NET a făcut pași importanți în direcția dezvoltării, investind în îmbunătățirea proceselor de producție și în controlul costurilor.

Compania a continuat să acorde o atenție deosebită calității produselor sale și respectării cu strictețe a standardelor europene industriale și a reglementărilor relevante

În plus, în ciuda dificultăților economice, CRIBER NET a reușit să mențină numărul de angajați și să se dezvolte ca profesioniști.

„Ne-am specializat și am devenit mai buni în ceea ce facem, pregătindu-ne astfel pentru un viitor mai bun și mai stabil. În concluzie, evoluția companiei în ultimul an a fost una pozitivă, consolidându-ne poziția de lider în industrie și continuând să oferim soluții inovatoare și de înaltă calitate clienților”, ne-a declarat dl. Cristian Berbece, Fondator CRIBER NET.

Investiții importante realizate de CRIBER NET

CRIBER NET s-a focusat, în primul rând, pe actualizarea în mod constant a echipamentelor și tehnologiilor utilizate în procesele de producție. Aceste investiții au avut ca rezultat îmbunătățirea eficienței și calității produselor, reducerea timpilor de producție și oferirea de soluții inovatoare și mai competitive pe piață. În 2023, CRIBER NET a continuat investițiile în extinderea și modernizarea capacităților de producție pentru a face față cererii crescânde din partea clienților și pentru a putea satisface în timp util comenzi mai ample și mai complexe. Această extindere a capacităților de producție a contribuit la creșterea volumului de producție și la diversificarea gamei de produse.

S-a investit în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și a facilităților de producție, prin îmbunătățiri la nivelul clădirilor și utilităților, implementarea unor sisteme de management și control al calității și a unor standarde de siguranță și mediu mai riguroase.

CRIBER NET a continuat investițiile în extinderea și modernizarea capacităților de producție pentru a face față cererii crescânde din partea clienților

Compania a alocat resurse semnificative pentru activitățile de cercetare și dezvoltare, în vederea inovării produselor și serviciilor sale. Aceste investiții au condus la dezvoltarea unor soluții tehnologice noi și la îmbunătățirea continuă a produselor existente, adaptate nevoilor și cerințelor pieței.

„În ansamblu, aceste investiții realizate de CRIBER NET în ultimul an au contribuit   semnificativ la consolidarea și extinderea poziției pe piață, la îmbunătățirea eficienței operaționale și a calității produselor și serviciilor oferite și la satisfacerea sporită a cerințelor și expectativelor clienților noștri”, precizează dl. Cristian Berbece.

Produse noi adăugate la portofoliu

În portofoliul CRIBER NET au fost introduse, în ultimul an, o serie de produse inovatoare și soluții tehnologice avansate, care răspund nevoilor variate ale clienților. Printre acestea se numără ciuberele realizate din poliesteri armați cu fibră de sticlă (P.A.F.S.) sau polipropilenă (P.P.), stația de ridicare a presiunii apei și o gamă diversificată de rezervoare subterane și supraterane, verticale și orizontale, fabricate din polipropilenă și polietilenă.

De asemenea, compania s-a angajat în dezvoltarea de produse specializate (cum ar fi bărcile Estuar 525 Fisher și EM 465, concepute special pentru pescari și activitățile lor pe apă), dar și unitățile de flotație cu aer dizolvat (Criber DAF), produse complet specializate, pliate pe cerințele fiecărei aplicații, dedicate fabricilor și industriei. E o mare provocare fiecare astfel de aplicație, deoarece produsele sunt unice, concepute și dimensionate pentru a aduce la nivelul impus de autoritățile române orice apă reziduală, rezultată din procesul de producție a unităților de prelucrare a cărnurilor, laptelui, băuturilor alcoolice, tutunului, hârtiei și nu numai. Acest nivel de personalizare și adaptabilitate poate fi un avantaj semnificativ pentru clienți, în comparație cu alternativele generice.

În portofoliul CRIBER NET au fost introduse o serie de produse inovatoare și soluții tehnologice avansate în ultimul an, care răspund nevoilor variate ale clienților

În plus față de acestea, CRIBER NET a adus pe piață rezervoare modulare rectangulare și cilindrice verticale din PP/PEHD, care oferă o soluție avantajoasă financiar, flexibilă și adaptabilă pentru stocarea diverselor lichide. Aceste rezervoare sunt caracterizate prin ușurința lor de fabricare, instalare și întreținere, contribuind la eficientizarea proceselor de stocare și distribuție a lichidelor în diverse industrii și aplicații.

„În concluzie, prin aceste inovații și soluții tehnologice avansate, ne confirmăm angajamentul față de oferirea de produse de cea mai înaltă calitate, adaptate la nevoile și cerințele specifice ale clienților noștri, indiferent de domeniul sau aplicația în care acestea sunt folosite”, menționează Fondatorul CRIBER NET.

Segmentul de cercetare și dezvoltare

Departamentul de cercetare și dezvoltare reprezintă un element vital al activității companiei, având un impact semnificativ asupra inovației și menținerii unui avantaj competitiv pe piață, fiind responsabilă pentru identificarea și dezvoltarea de noi produse și tehnologii inovatoare. Prin activități de cercetare și testare, CRIBER NET se află în permanență în căutarea unor soluții noi și eficiente pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale pieței și ale clienților.

Prin identificarea și implementarea de îmbunătățiri tehnologice și funcționale, echipa de R&D se asigură că produsele companiei rămân competitive și relevante pe piață, monitorizând îndeaproape evoluțiile din industrie și modificările în reglementările importante. Această atenție la tendințele și schimbările din piață îi permit companiei să se adapteze rapid și să rămână în pas cu cerințele și standardele în continuă schimbare.

Prin identificarea și implementarea de îmbunătățiri tehnologice și funcționale, echipa de R&D se asigură că produsele companiei rămân competitive și relevante pe piață

În ansamblu, segmentul de cercetare și dezvoltare este un motor al inovației și al menținerii unui avantaj competitiv al companiei. Prin angajamentul său față de inovare și îmbunătățire continuă, CRIBER NET poate rămâne prima opțiune în acest domeniu și poate oferi soluții de înaltă calitate și performanță clienților săi.

Eficiență îmbunătățită prin digitalizare

Digitalizarea și implementarea unor soluții noi de analiză a datelor au permis companiei să îmbunătățească eficiența proceselor sale operaționale. De exemplu, prin automatizarea anumitor task-uri repetitive și prin utilizarea tehnologiilor de monitorizare și control al producției, s-a reușit să se reducă timpul și costurile asociate anumitor operațiuni, notând mari influențe în prețurile produselor oferite pieței.

Analiza atentă a datelor și utilizarea inteligenței artificiale au facilitat identificarea și corectarea mai rapidă a problemelor de calitate sau a defectelor în procesele de producție. Acest lucru a dus la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor și la creșterea satisfacției clienților, utilizarea datelor permițând companiei să înțeleagă mai bine nevoile și preferințele clienților săi.

Analiza atentă a datelor și utilizarea inteligenței artificiale au facilitat identificarea și corectarea mai rapidă a problemelor de calitate sau a defectelor în procesele de producție

Digitalizarea și analiza datelor facilitează procesul de inovare și adaptare la schimbările din piață. CRIBER NET poate identifica mai ușor tendințele emergente și nevoile pieței, permițând companiei să dezvolte rapid noi produse și servicii care să răspundă acestor cerințe.

„Impactul digitalizării, analizei datelor și inteligenței artificiale asupra activității și proceselor interne ale CRIBER NET în ultimul an a fost pozitiv, contribuind la îmbunătățirea eficienței operaționale, calității produselor și serviciilor, personalizarea ofertei și inovare. Aceste aspecte sunt esențiale pentru menținerea și consolidarea poziției companiei pe piață într-un mediu concurențial din ce în ce mai dinamic și complex”, detaliază dl. Cristian Berbece.

Cei mai noi parteneri ai CRIBER NET

Partenerii au avut și au în continuare o contribuție semnificativă la extinderea portofoliului de produse și servicii sau la accesarea unor noi piețe prin aportul lor de experiență, cunoștințe și rețele de relații. Prin implicarea partenerilor în procesul de inovare, CRIBER NET aduce pe piață produse și servicii care să răspundă nevoilor și cerințelor pieței în mod cât mai eficient.

Colaboratorii aduc cu ei rețele extinse de relații și cunoștințe în industrii sau piețe noi, conexiuni care facilitează accesul la noi piețe sau clienți noi și contribuie la extinderea afacerii în regiuni sau domenii noi. Astfel, prin promovarea unui mediu de lucru deschis și colaborativ, compania valorifică permanent creativitatea și inovația, pentru a dezvolta noi produse și servicii sau pentru a aborda problemele existente într-un mod inovator.

Prin implicarea partenerilor în procesul de inovare, CRIBER NET aduce pe piață produse și servicii care să răspundă nevoilor și cerințelor pieței în mod cât mai eficient

Angajament față de excelență, inovare și responsabilitate

În ceea ce privește profilul de angajator al CRIBER NET, acesta este definit de angajamentul său față de excelență, inovare și responsabilitate. Compania își stabilește obiective ambițioase și se străduiește să creeze un mediu de lucru stimulativ și motivant pentru angajați.

„Valorile și principiile pe care se bazează relația CRIBER NET cu angajații săi sunt reprezentate de excelență și calitate, inovație și creativitate, respect și integritate, dezvoltarea și îngrijirea angajaților și responsabilitatea socială și de mediu. Prin aceste valori și principii, CRIBER NET își construiește un profil de angajator atractiv și angajat în crearea unei culturi organizaționale pozitive și orientate spre performanță și responsabilitate”, afirmă reprezentantul companiei.

Pe partea de protecție a mediului, în cadrul companiei, sunt promovate practici de gestionare a deșeurilor responsabile și inițiative de reciclare, dorind să se reducă impactul asupra mediului prin minimizarea deșeurilor și reciclarea materialelor utilizate în procesul de producție. De asemenea, CRIBER NET se implică în programe de educație și conștientizare în comunitatea locală și în școli cu privire la importanța protejării mediului și practicilor durabile. Compania organizează întruniri la fabrică și activități interactive pentru a încuraja o mai mare responsabilitate a tinerilor față de mediul înconjurător.

Impactul acestor proiecte sociale și de mediu este semnificativ în comunitatea locală și la nivelul mediului înconjurător. Prin implicarea în aceste inițiative, CRIBER NET contribuie la protejarea mediului, la sprijinirea comunității locale și la promovarea unei culturi a responsabilității sociale corporative.

CRIBER NET se implică în programe de educație și conștientizare în comunitatea locală și în școli cu privire la importanța protejării mediului și practicilor durabile

CRIBER NET susține și dezvoltă un program de mentorat pentru tineri sau pentru start-up-uri sociale care se concentrează pe soluții inovatoare pentru problemele sociale sau de mediu. În paralel, se promovează o cultură organizațională durabilă, prin implementarea unor politici și practici interne care să reducă amprenta de carbon, să sprijine reciclarea și să promoveze mobilitatea durabilă.

„Aceste politici includ inițiative precum utilizarea energiei regenerabile, reducerea consumului de apă și promovarea transportului eco-friendly pentru angajați. Prin astfel de inițiative, CRIBER NET joacă un rol activ în soluționarea problemelor sociale și de mediu din comunitate și contribuie la construirea unui viitor mai sustenabil și echitabil”, afirmă Fondatorul CRIBER NET.

Direcții strategice explorate

CRIBER NET explorează, în mod constant, noi oportunități de afaceri prin diversificarea portofoliului de produse și servicii. Strategia prevede extinderea prezenței și consolidarea poziției pe piețele externe prin identificarea și exploatarea oportunităților de export sau de expansiune în alte regiuni. Aceasta ar putea implica stabilirea de parteneriate strategice sau achiziționarea de companii locale în piețele țintă.

Unul dintre obiectivele principale ale firmei este acela de a-și consolida poziția de lider pe piață, prin investiții continue în inovație și tehnologie. Acest proiect presupune îmbunătățirea proceselor operaționale și dezvoltarea permanentă a produselor și soluțiilor tehnologice inovatoare care să ofere avantaje competitive pe piață. CRIBER NET își consolidează performanța financiară prin creșterea eficienței operaționale și optimizarea costurilor.

Unul dintre obiectivele principale ale firmei este acela de a-și consolida poziția de lider pe piață, prin investiții continue în inovație și tehnologie

Totodată, compania continuă să investească în îmbunătățirea serviciilor și în dezvoltarea relațiilor de lungă durată cu clienții si partenerii de afaceri, dezvoltând o rețea de distribuție la nivel național și, în curând, internațional.

„Acestea sunt doar câteva dintre direcțiile strategice pe care CRIBER NET le explorează pentru a-și consolida poziția pe piața locală și internațională în viitor, urmărind permanent o actualizare a lor, având în vedere că planurile și obiectivele specifice ale companiei pot varia în funcție de factori precum schimbările din piață, concurența și evoluțiile din domeniul de activitate”, a declarat, în încheiere, dl. Cristian Berbece, Fondator CRIBER NET.

 

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/criber-net-specialisti-in-solutii-de-stocare-preepurare-si-epurare/