Stiri: Economie

Cum poate fi depăşit decalajul de dezvoltare dintre ţările europene?

25.10.2016

Măsurile adoptate de unele state membre ale Uniunii Europene în domeniul liberei circulații a serviciilor și a mărfurilor, măsuri considerate ca fiind bariere pe piața unică și identificarea unor posibile soluții politice ale acestora, au fost subiectele discute în cadrul conferinței ministeriale cu tema ”Înlăturarea Barierelor de pe Piața Internă”, organizată de președinția poloneză a Grupului de la Vișegrad pe data de 21 octombrie la Varșovia.

La evenimentul desfășurat în formatul Vișegrad 4 + 4, unde au fost prezenți înalți oficiali din Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia și din România, Bulgaria, Slovenia, Croația, viceprim-ministrul Costin Borc, Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a susținut necesitatea adâncirii pieței interne prin procesul de integrarea europeană ”More Europe” pentru ca viitorul Uniunii Europene să genereze beneficii pentru toți.

Demnitarul român a apreciat că deschiderea pieței interne a fost benefică pentru toate țările din zona Central și Est Europeană iar libera circulație a mărfurilor un succes, circulația capitalurilor fiind foarte utilă în fluxurile dintre țări deoarece a generat investiții mari.

„Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem decalajul cu care țările Central și Est Europene au pornit după 1989, în termeni de antreprenoriat și cultură antreprenorială, comparativ cu țări ca Marea Britanie, Olanda, Franța sau Italia. Pentru a depăși acest decalaj este nevoie să creștem antreprenori care să deruleze afaceri la nivel global din România. Este necesară agregarea resurselor de care dispunem, crearea de consorții și parteneriate puternice pentru a accede la achiziții publice în state membre mari și în terțe țări”, a declarat viceprim-ministrul Costin Borc.

La reuniune, înalții oficiali din grupul țărilor V 4 + 4 au fost însoțiți de antreprenori din diverse sectoare de activitate, care au expus experiențele pe care le-au avut cu bariere specifice pe piața internă. Reprezentanți din administrația publică, din mediul științific din cadrul patronatelor naționale și europene au discutat despre posibile soluții pentru problemele prezentate de antreprenori.

Viceprim-ministrul Costin Borc a fost însoțit de Florin Talpeș, CEO și creator al sistemului antivirus de protecție Bitdefender.

Dezbaterile în cadrul conferinței s-au concentrat asupra detașării muncitorilor și problemelor cu care se confruntă companiile poloneze și slovene din domeniul construcțiilor (în Franța, Austria), în domeniul transportului rutier și logisticii. Au fost abordate cazuri care au afectat libera circulație a mărfurilor din motive legate de concurență și a limitărilor în domeniul alimentar (în România).

Antreprenorii din aceste sectoare au semnalat că se confruntă cu diverse bariere nonlegislative impuse de autorități la nivel național, care limitează libera circulație. Au evidențiat că se confruntă cu plăți întârziate sau cu suspendarea abuzivă a ultimelor plăți cuvenite și, în unele cazuri, cu lipsa de recunoaștere a calificărilor profesionale.

De asemenea, aceştia au apreciat că introducerea unui sistem de recunoaștere reciprocă în domeniul serviciilor, similar cu cel din domeniul mărfurilor, ar putea ajuta libera circulație în acest domeniu.

În domeniul digital, Florin Talpeș a explicat că situația liberei circulații a persoanelor este diferită deoarece industriile High Tech se află într-o cursă pentru achiziționarea persoanelor cu nivel ridicat de educație și formare, cu competențe IT. În acest domeniu se derulează un volum semnificativ de cercetare și brevetare, iar barierele sunt datorate costurilor ridicate pentru protejarea invențiilor la nivel european.

Totodată, este necesară dezvoltarea abilităților manageriale specifice pentru sedii centrale ale companiilor ”high tech” în țările Central și Est Europene, deoarece în prezent se dezvoltă abilități doar pentru nivelul de filiale. Trebuie create cât mai multe centre de inovare în zona Central și Est Europeană pentru a putea avansa pe calea transformării digitale. În domeniul produselor pentru securitate cibernetică trebuie țintit către piața corporatistă, nu doar a consumatorilor, prin calitate și valoare adăugată mai mare.