Stiri: Agricultura

Planuri dezvoltare UPL în România

Cum se vor acorda în 2023 despăgubirile pentru daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic?

05.01.2023

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 11 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2900

Guvernul a aproabat Hotărârea privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.

Actul normativ prevede o procedură mai operativă de constatare şi de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice şi autovehiculelor, precum şi o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.

Astfel, se reglementează, cât mai echitabil, drepturile şi obligațiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice şi autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare.

Plata directă a despăgubirilor

Hotărârea prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, atunci când aceștia nu-şi îndeplinesc obligațiile pentru prevenirea pagubelor şi de către stat – prin structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrală care răspunde de vânătoare şi cele ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, în condițiile prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Gestionarea conflictelor dintre gestionarii faunei cinegetice

Totodată, actul normativ creează condițiile pentru gestionarea conflictelor dintre gestionarii faunei cinegetice şi proprietarii culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, în situațiile în care exemplare ale speciilor faunei de interes cinegetic produc pagube, cu impact redus asupra bugetului de stat pentru acordarea de despăgubiri.

Citește și 2,87 miliarde de euro de la Comisia Europeană, atrași de MADR în anul 2022