Stiri: Logistica

Programul Rabla Clasic 2021

Cum va funcţiona programul Rabla în 2018?

01.03.2018

Ministerul Mediului a publicat, în dezbatere publică, Proiectul de Ordin de Ministru privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 661/2017.

Principalele modificări propuse prin proiectul de ordin de ministru sunt următoarele:

– introducerea condiției de valabilitate a inspecției tehnice periodice (ITP) a autovehiculului uzat, la momentul depunerii dosarului de acceptare, pentru persoane juridice, respectiv la momentul înscrierii la producătorul validat, pentru persoane fizice;

– introducerea termenului de 60 de zile, de la publicarea listei persoanelor juridice de drept privat acceptate, pentru înscrierea la producătorii validaţi;

– introducerea spațiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală;

– obligaţia înmatriculării autovehiculelor noi achiziţionate prin intermediul programului, pe numele beneficiarilor, în termen legal de la emiterea facturii de achiziţie (pentru persoane juridice care primesc ajutor de minimis);

– eliminarea datei de 31 decembrie ca dată limită de valabilitate a notei de înscriere. Prin urmare, notele de înscriere sunt valabile 120 zile de la data emiterii;

– emiterea facturii și introducerea datelor aferente vor fi făcute în termenul de valabilitate a notei de înscriere;

– monitorizarea ajutoarelor de minimis constă în verificarea respectării obligaţiei referitoare la înmatricularea autovehiculelor noi;

– recuperarea ajutoarelor de minimis, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul nerespectării condiţiilor de acordare;

– introducerea unui termen de 7 zile pentru soluționarea neconcordanțelor referitoare la informațiile aferente cererilor de decontare depuse de producătorii validați, sub sancțiunea neincluderii în respectiva cerere de decontare a facturilor nesoluţionate.