Cum vrea ANCOM să reglementeze serviciile poştale?

06.01.2017

ANCOM supune consultării publice Proiectul de Strategie de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020, ce este structurat pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurenţei și încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

Actuala propunere de Strategie a fost elaborată de ANCOM în continuarea Strategiei de reglementare a domeniului serviciilor poștale pentru perioada 2012-2016. În intervalul aferent precedentei strategii, Autoritatea a urmărit mai multe obiective-cheie, concretizate, printre altele, în măsuri precum: monitorizarea modului în care furnizorii de servicii poștale își respectă obligațiile stabilite de legislația din domeniul serviciilor poștale, evaluarea măsurilor necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile poștale în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori, evaluarea drepturilor şi obligaţiilor furnizorului de serviciu universal și realizarea de studii de piaţă pentru identificarea nevoilor utilizatorilor serviciilor poştale. În perioada respectivă ANCOM a derulat peste 4.000 de acțiuni de control menite să asigure buna funcționare a domeniului serviciilor poștale din România.

Ce schimbări se au în vedere?

Astfel, pentru promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale din România în perioada 2017-2020, ANCOM își propune să continue procesul anual de monitorizare a calității serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, acțiunile de informare a utilizatorilor cu privire la drepturile lor în relația cu furnizorii de servicii poștale și să analizeze în ce măsură serviciile poștale disponibile pe piață și condițiile de furnizare a acestora asigură satisfacerea necesităților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale, urmărind inclusiv să identifice modul în care furnizorii de servicii poștale pot veni, cât mai eficient, în întâmpinarea nevoilor speciale ale acestei categorii de utilizatori prin furnizarea de servicii noi.

În sensul asigurării accesului tuturor utilizatorilor la serviciul universal în sectorul serviciilor poştale, în intervalul 2017-2020, activitatea ANCOM va fi axată, în primul rând, pe monitorizarea modului în care furnizorul de serviciu universal își îndeplinește obligațiile ce îi incumbă în conformitate cu prevederile deciziei de desemnare, astfel încât serviciile din sfera serviciului universal să fie furnizate în condițiile de calitate stabilite prin intermediul deciziei de desemnare, în mod transparent și nediscriminatoriu, urmărind, totodată, stabilirea celor mai potrivite măsuri de reglementare în ceea ce privește tarifele aferente acestor servicii.

Astfel, activitatea ANCOM va fi orientată în principal spre modificarea modalității de stabilire a tarifelor aferente serviciilor din sfera serviciului universal, dar și pe asigurarea continuității furnizării serviciului universal. Până la sfârșitul anului 2018, când expiră perioada pentru care CNPR este desemnat ca furnizor de serviciu universal, ANCOM va analiza dacă este oportună organizarea unei noi proceduri de desemnare ori dacă serviciile din sfera serviciului universal pot fi asigurate prin intermediul mecanismelor concurențiale din piață.

Condiții de acces la rețeaua poștală

Totodată, în scopul promovării eficienței economice și a concurenței efective pe piața serviciilor poștale concomitent cu maximizarea beneficiilor utilizatorilor, ANCOM va analiza în perioada vizată situațiile în care se impune necesitatea stabilirii unor condiții de acces la rețeaua poștală publică a CNPR. În măsura în care acest lucru se va impune, vor fi stabilite condițiile tehnice și economice în care se poate realiza accesul la rețeaua poștală publică, la elementele de infrastructură, precum și, eventual, la serviciile furnizate de către CNPR, prin definirea unei metodologii care va permite identificarea punctelor de acces în cazul cărora acordarea accesului ar fi fezabilă, precum și prin stabilirea unui model tehnico-economic de calculație a costurilor rețelei, ale elementelor de infrastructură și, eventual, ale serviciilor furnizate de către CNPR.

„Ţinând cont de dezvoltările tehnologice din ultimii ani, de creșterea comerțului electronic şi de accelerarea implementării de noi modalități de prelucrare a trimiterilor poștale, cum ar fi soluțiile integrate de tipul „PCL” (Parcels Locker Service), „electronic self delivery”, „self-service” etc., ANCOM își propune să realizeze un studiu privind volumele de trafic poștal generate de comerțul on-line și să reglementeze, dacă se va dovedi necesar, noi servicii poștale şi condițiile în care acestea pot fi furnizate”, a anunţat ANCOM.

 

 

Citiți și despre: