Stiri: Finante

Cum vrea Guvernul să crească rata de absorbţie a fondurilor europene?

20.08.2015

Executivul a adoptat ieri o serie de acte legislative prin care se instituie măsurile necesare pentru îmbunătățirea ratei de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune, aferente exercițiului financiar 2007-2013. De asemenea, a fost adoptată o Ordonanță prin care se armonizează cadrul legal de decontare a unor cheltuieli în baza unor contracte de finanțare din POS Mediu 2007-2013.

„Prin decontarea acestor sume de către Comisia Europeană se urmărește reîntregirea bugetului de stat sau a bugetelor de unde au fost efectuate inițial aceste cheltuieli, realizându-se o creștere a gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile și o diminuare a deficitului bugetar determinat de finanțarea inițială a acestor proiecte”, precizează Guvernul.

Prin intermediul măsurilor adoptate este stabilit cadrul legal național privind activitățile și termenele care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit.

Activitățile și termenele legate de închiderea programelor vor fi aduse la îndeplinire, potrivit competențelor, de autoritățile de management ale programelor operaționale, Autoritatea de Certificare și Plată din Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea de Audit.

Încheierea programelor se va face prin transmiterea la Comisie a Aplicației de plată, a soldului final și a declarației finale de cheltuieli. În mod excepțional, declarația finală de cheltuieli va putea conține cheltuielile solicitate de beneficiari și neincluse în declarația de cheltuieli a autorității de management pentru ultima aplicație de plată intermediară, inclusiv cheltuieli aferente proiectelor generatoare de venituri care, potrivit prevederilor legale în vigoare, nu au putut fi declarate de autoritatea de management.