Stiri: Finante

Datoria externă totală a crescut cu 2,05 miliarde de euro

15.05.2018

În perioada ianuarie – martie 2018, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 967 milioane euro, comparativ cu 770 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2017. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 460 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 94 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai redus cu 328 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mare cu 29 milioane euro, conform datelor BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 378 milioane euro (comparativ cu 1 137 milioane euro în perioada ianuarie – martie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 1 606 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 228 milioane euro.

În perioada ianuarie – martie 2018, datoria externă totală a crescut cu 2 050 milioane euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 69 598 milioane euro la 31 martie 2018 (72,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2018 nivelul de 25 929 milioane euro (27,1 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,3 la sută faţă de 31 decembrie 2017.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,2 la sută în perioada ianuarie – martie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 martie 2018 a fost de 5,4 luni, nivel comparabil cu cel de la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2018 a fost de 84,8 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.