Datorie externa Romania 2020

Datoria externă a României, în creştere în perioada ianuarie – octombrie 2020

15.12.2020

Datorie externă România 2020. Banca Naţională a României – BNR anunţă că în perioada ianuarie – octombrie 2020, datoria externă totală a ţării a crescut cu 9 208 milioane euro. În structură, datoria externă este formată astfel:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 84 771 milioane euro la 31 octombrie 2020 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 14,1 la sută față de 31 decembrie 2019
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2020 nivelul de 34 220 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5 la sută față de 31 decembrie 2019.

Datorie externă România 2020. Gradul de acoperire

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2020 a fost de 73,7 la sută. Acesta este mai mare comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Contul curent al balanţei de plăţi

În perioada ianuarie – octombrie 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8 778 milioane euro, comparativ cu 9 117 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2019. În structura acestuia:

  • balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 995 milioane euro
  • balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 715 milioane euro
  • balanța veniturilor primare și-a mărit deficitul cu 191 milioane euro
  • balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 810 milioane euro

Datorie externă România 2020. Investiţii directe

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 754 milioane euro (comparativ cu 4 673 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2019). Din acest total:

  • participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 262 milioane euro
  • creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 1 508 milioane euro.

Datorie externă România 2020. Rata serviciului

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,7 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2020 a fost de 5,3 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Citeşte şi Topul companiilor din sectorul telecomunicaţiilor din România în 2020

 

 

 

Citiți și despre: