De astăzi intră în vigoare Regulamentul GDPR

25.05.2018

Începând de astăzi, 25 Mai 2018, vor fi aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene şi protejează drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de situarea geografică a operatorului de date.

De asemenea, noua legislaţie europeană extinde sfera de aplicare şi asupra operatorilor de date stabiliţi în afara UE, în măsura în care bunurile şi/sau serviciile acestora sunt adresate (şi) persoanelor aflate pe teritoriul UE (acești operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament.

Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, destinat protejării mai eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

Drepturi cetăţenilor UE:

Informare: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului informaţiile referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu;

Acces: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;

Rectificare: persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care o privesc, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

Ştergere sau „dreptul de a fi uitat”: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;

Restricţionare: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării;

Portabilitate: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

 

 

 

Citiți și despre: