Stiri: Finante

Depunere declaratie unica 2021

Declarația 112. Anunț important făcut de Ministerul de Finanțe

24.08.2019

Declarația 112. Ministerul Finanțelor Publice, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății, a actualizat și îmbunătățit modelul și conținutul Declarației 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și o adaptează la modificările legislației fiscale.

Declarația 112. Obligații fiscale

Declarația 112 cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de:

 • Casa Națională de Pensii Publice
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Declarația 112. Proiectul de ordin stabilește:

 • actualizarea casetelor privind înscrierea cifrei de afaceri și a ponderii cifrei de afaceri din activitățile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, în vederea acordării facilităților fiscale în luna de raportare, în sensul declarării de către angajator, pe proprie răspundere, a îndeplinirii condițiilor aplicării acestora”;
 • introducerea unor casete informative cu privire la persoanele detașate în/din România cât și cu privire la statul în care se datorează contribuțiile sociale obligatorii, respectiv detașate cu sau fără formularul portabil A1;
 • actualizarea codurilor CAEN pentru angajatorii care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;
 • introducerea unor noi secțiuni distincte pentru declararea veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute de persoanele fizice de la angajatori care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, respectiv secțiunile A1, A.1.1, A.1.2., B.2.1., B.4.1, B.4.1.1. și B.4.1.2.;

Declarația 112. Creanțe fiscale

 • actualizarea nomenclatorului ”Creanțe fiscale” prin introducerea unor noi casete pentru declararea CAS-ului pentru condiții deosebite și speciale, datorat de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și cărora li se aplică facilitățile fiscale;
 • introducerea unor noi casete în Secțiunile A și B pentru declararea bazelor de calcul și a contribuțiilor sociale obligatorii aferente veniturilor din salarii și asimilate salariului realizate de persoanele fizice care își desfășoară activitatea la angajatorii din domeniul construcțiilor;
 • introducerea unor câmpuri noi în secțiunea E3 din anexa asigurat: ” Impozit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”, „Impozit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal”, „Impozit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal”, „Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”, „Impozit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal”, „Impozit scutit cf. art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004 Legea cooperației agricole”, „Impozit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară”;

Instrucțiuni de completare

 • introducerea unor instrucțiuni de completare privind Declarația 112 pentru angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor și care beneficiază de facilitățile fiscale introduse prin O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, pentru perioada 01-21.07.2019 și prin O.U.G. nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor, începând cu 22.07.2019. Astfel, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor aferente lunii iulie 2019, pentru acordarea facilităților fiscale se vor avea în vedere reglementările fiscale pentru fiecare din cele două perioade ale lunii, respectiv, pentru perioada 01-21.07.2019 reglementările din Codul fiscal introduse prin OUG nr. 114/2018, iar pentru perioada 22-31.07.2019, reglementările Codului fiscal modificate prin OUG nr. 43/2019. Determinarea impozitului pe venit scutit, se face prin raportare la venitul aferent perioadei în care persoana fizică îndeplinește condițiile de acordare a facilităților fiscale.
 • alte modificări tehnice, care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

Ce vizează proiectul?

Declarația 112. Proiectul de act normativ vizează, așadar:

 • rezolvarea problemelor semnalate din practică prin modificarea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112) corespunzător cu modificările din legislația specifică, generate de modificările Codului fiscal ca urmare a prevederilor O.U.G. nr. 43/2019
 • completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor precum și necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare a declarației.

Citește și Programul Prima Casă devine O familie, o casă. Ce modificări propune Ministerul de Finanțe?