Facilitati fiscale 2021

Declarația 112: Anunţ important făcut de Ministerul de Finanţe

10.05.2018

Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Sănătății au inițiat un proiect de ordin comun care stabilește modelul, conținutul, și modalitatea de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (D112), ca urmare a modificărilor legislative în domeniul contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice și juridice.

Declarația 112 cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de Casa Națională de Pensii Publice, de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Proiectul de ordin stabilește:

– reținerea la sursă a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri:

  • din drepturi de proprietate intelectuală,
  • realizate în baza contractelor de activitate sportivă,
  • realizate în baza contractelor de arendă;
  • din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016;

– prevederi speciale referitoare la modul de calcul, declarare și plată a contribuțiilor sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri scutite de la plata impozitului pe venit, prevăzute la art. 60 din Codul fiscal.

– prevederi speciale privind opțiunea distribuirii și plății lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei entități nonprofit/unități de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit, de către plătitorul de venit;

– actualizarea corespunzătoare a anexelor la ordin potrivit modificărilor aduse legislației specifice.

 

 

 

Citiți și despre: