Datoria guvernamentala 2020

Deficit bugetar de 0,73% din PIB, în primele două luni din 2020

30.03.2020

Deficit bugetar 2020. În primele două luni din 2020, execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB. În perioada similară din 2019, execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB.

Deficit bugetar 2020. Sursa creșterilor

Comparativ cu deficitul înregistrat în perioada similară a anului trecut, deficitul pe primele două luni ale anului 2020 este determinat în principal de:

 • majorarea rambursărilor de TVA cu 0,73 miliarde lei (3,22 miliarde lei la 29 februarie 2020, comparativ cu 2,49 miliarde lei la 28 februarie 2019)
 • creşterea cheltuielilor de investiţii cu aproximativ 1,63 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent
 • avansurile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic în sumă de 1,29 miliarde lei.

Deficit bugetar 2020. Veniturile bugetului consolidat

Veniturile bugetului general consolidat au fost de 51,28 miliarde lei. Nivelul este în creştere cu 9,8% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Avansul reflectă în principal avansul semnificativ al veniturilor bugetare din luna februarie (13,6% an/an). În structură, cele mai importante categorii de venituri – impozitul pe salarii, TVA, accize la produse energetice, contribuţii de asigurări – au cunoscut o creștere  semnificativă în luna februarie.

Exprimate ca pondere în PIB, veniturile bugetare au înregistrat o creştere marginală (0,1 puncte procentuale).

Deficit bugetar 2020. Impozitul pe venit

Încasările din impozitul pe venit au înregistrat 4,24 miliarde lei în primele două luni din 2020 şi prezintă o creştere de 16,2% faţă de perioada similară a anului trecut.

În structură, evoluţia încasărilor din impozitul pe salarii în ianuarie – februarie (10,1%, an/an) reflectă dinamica fondului de salarii din economie din decembrie 2019 – ianuarie 2020 (10,2%, reprezentând ritmul de creştere al câştigului salarial mediu brut de 9,3% şi al numărului mediu de salariaţi de 0,8% an).

Deficit bugetar 2020. Impozitul pe salarii

Totodată, se remarcă o accelerare a încasărilor lunare din impozitul pe salarii, de la 5% la finele anului trecut, la 8%, respectiv 13% în primele două luni ale anului, cu toate că avansul câştigului salarial mediu brut a încetinit constant în ultimele luni.

În plus, comparativ cu perioada similară a anului trecut, scutirea de la plata impozitului pe venit a salariaţilor din domeniul construcţiilor şi sectoarele industriale conexe a generat un impact negativ asupra ritmului încasărilor din luna ianuarie 2020.

În ceea ce priveşte celelalte categorii ale impozitului pe venit, creşteri semnificative au înregistrat:

 • veniturile din dividende (38,3%)
 • veniturile din pensii (42,8%)

Contribuțiile de asigurări

Contribuţiile de asigurări au ajuns la 19,56 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, cu 11,2% peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Similar evoluţiei impozitului pe salarii, contribuţiile sociale au înregistrat o accelerare de la 8,5% în decembrie 2019 la 10% în ianuarie 2020, respectiv 12,5% în luna februarie 2020 (an/an).

Deficit bugetar 2020. Încasările din TVA

 

Încasările din TVA au fost de 11,52 miliarde în primele două luni ale anului 2020. Nivelul este în creştere cu 6,7% faţă de cele înregistrate în perioada similară a anului 2019.

De asemenea, s-a constatat o creştere a veniturilor brute din TVA exclusiv restituiri, de 11,4%, an/an (12,2% în luna februarie), în linie cu dinamica bazei macroeconomice relevante – cifra de afaceri în comerţ, servicii şi industrie, de 11% (an/an). De asemenea, restituirile din TVA au fost cu 29,4% mai mari faţă de cele înregistrate anul trecut (3,2 miliarde lei în ianuarie – februarie 2020, faţă de 2,5 miliarde lei în ianuarie – februarie 2019).

Veniturile din accize

Veniturile din accize au totalizat 5,03 miliarde lei în perioada menţionată, mai mult cu 11,3% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut. Veniturile din accize pentru produse energetice au accelerat în luna februarie la 12,7%, an/an (+10,8% ianuarie – februarie), în condiţiile în care nivelul accizei pentru carburanţi a fost diminuat la începutul acestui an cu 13% la benzina fără plumb, respectiv 14,3% la motorină. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat un avans de 11,4% (an/an), susţinut de majorarea nivelului accizei la ţigarete cu 4,2%.

Deficit bugetar 2020. Taxele pe utilizarea bunurilor

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au însumat 0,72 miliarde lei. Nivelul este în creştere cu 24,6% comparativ cu primele două luni ale anului 2019. Evoluţia acestor încasări a fost susţinută de avansul de 45,4% al veniturilor din taxele pe jocurile de noroc.

Veniturile nefiscale

Veniturile nefiscale au fost de 3,74 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020. Nivelul este în creştere cu 9,4% faţă de încasările din aceeaşi perioadă din 2019.

Dinamica a fost susţinută de evoluţia:

 • veniturilor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (21,6% an/an)
 • veniturilor din dobânzi (154,3%, an/an).

Dinamica pozitivă a acestor venituri a fost atenuată de vărsămintele din veniturile nete ale BNR efectuate în luna februarie 2020, în scădere cu 34,5% faţă de cele efectuate în luna februarie 2019, explică reprezentanţii MFP.

Deficit bugetar 2020. Sumele de la UE

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 2,4 miliarde lei în primele două luni ale anului 2020, în creştere cu 2,7% faţă de perioada similară a anului trecut.

Deficit bugetar 2020. Cheltuieli

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului general consolidat, acestea au fost în sumă de 59,58 miliarde lei (5,2% din PIB). Acestea au avansat în termeni nominali cu 14,8% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale de la 4,9% din PIB în 2019 la 5,2% din PIB în 2020.

Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal au însumat 17,32 miliarde lei, în creştere cu 9,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, indemnizaţia de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât şi majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal şi-au menţinut ponderea la nivelul de 1,5% din PIB.

Deficit bugetar 2020. Cheltuielile cu bunuri și servicii

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost de 7,47 miliarde lei, în creştere cu 13,9% faţă de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările faţă de medie s-au înregistrat la nivelul bugetelor locale, precum şi la bugetul fondului naţional unic de sănătate. Această creştere a fost determinată de valori mai mari ale deconturilor din sectorul sănătate pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat şi pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu.

Deficit bugetar 2020. Asistența socială

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 22,18 miliarde lei. Acestea sunt în creştere cu 16% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de:

 • majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei
 • majorareaa indemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată cu 10%
 • majorarea alocaţiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019,
 • indexarea acestora cu rata inflaţiei din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020.

Deficit bugetar 2020. Subvenții

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 1,994 miliarde lei, de peste 2,5 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creştere determinată, în principal, de subvenţiile din sectorul agricol, respectiv de acordarea în avans a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic.

Alte transferuri

Cheltuielile cu alte transferuri au înregistrat 3,1 miliarde lei, fiind în scădere cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Alte cheltuieli, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, precum şi alte despăgubiri civile, acestea au însumat 0,86 miliarde lei.

Deficit bugetar 2020. Proiectele finanțate din fonduri externe

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 2,79 miliarde lei. Acestea sunt cu 8,7% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii au ajuns la 3,2 miliarde lei. Nivelul este de peste două ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

 

 

Citiți și despre: