Slide

Stiri: Economie

Deficit bugetar de 0,59% din PIB, în ianuarie-februarie 2018

27.03.2018

Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB în primele două luni din 2018, în contextul în care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 42,3 miliarde lei, reprezentând 4,6% din PIB, sunt cu 21,3% mai mari, în termeni nominali, faţă de anul precedent.

Se înregistrează creșteri semnificative comparativ cu anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+28,3%) și din veniturile nefiscale (+23,7%).

Încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 18,7% față de primele două luni ale anului 2017, iar încasările din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfășurarea de activități cu 22,9%.

În ceea ce privește veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se înregistrează o creștere de 7,8%.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 3,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 47,8 miliarde lei, cu 38,5% mai mari față de primele două luni ale anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 18,8% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar și de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 21,3% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile acordate în primele două luni ale anului 2018 sunt în creștere cu 136,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea este determinată, în principal, de plățile efectuate (1,2 miliarde lei) pentru sprijinirea producătorilor agricoli și de subvențiile acordate pentru susținerea transportului feroviar public de călători și a transportului cu metroul.

Dobânzile se mențin ca procent în produsul intern brut la același nivel ca în aceeași perioadă a anului precedent, respectiv 0,2% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,6%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 3,7 miliarde lei, de patru ori mai mult față de aceeași perioada a anului trecut, creșterile provenind în special din domeniul apărării, precum și de la bugetele locale.