Stiri: Finante

Deficit bugetar Romania 2021

Deficit bugetar România 2021: 44,29 miliarde de lei, în perioada ianuarie – septembrie

27.10.2021

Deficit bugetar România 2021. Ministerul de Finanţe a anunţat că execuţia bugetului general consolidat în primele nouă luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB) în scădere faţă de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020.

Venituri bugetare

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 270,36 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021. Acestea sunt cu 18,7% peste nivelul încasat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Acest avans a fost influenţat atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut – ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificaţii şi scutiri), cât şi de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parţială a unor categorii de venituri (TVA, contribuţii de asigurări, impozit pe venit şi profit).

Totodată, cele mai însemnate creşteri nominale se remarcă în cazul:

 • TVA
 • contribuţiilor de asigurări.

Deficit bugetar România 2021. Impozitul pe salarii

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 20,98 miliarde lei în perioada ianuarie-septembrie 2021, consemnând o creştere de 16% (an/an), susţinută de:

 • sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+46,8%)
 • impozitul pe dividende (+31,1%)
 • Declaraţia unică (+21%)

Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au avansat cu 11,2%. Este vorba de o dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Contribuţiile de asigurări

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 94,33 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021, în creştere cu 13,8% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe venit, evoluţia este superioară dinamicii fondului de salarii. Ea a fost influenţată de:

 • încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020
 • recuperarea parţială a contribuţiilor amânate la plată în anul anterior.

Deficit bugetar România 2021. Impozitul pe profit

Încasările din impozitul pe profit au însumat 13,67 miliarde lei în primele trei trimestre 2021, în creştere cu 26,4% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenţii economici. Aceasta a avut o dinamică pozitivă de 30% (an/an).

Încasările din TVA

Încasările nete din TVA au înregistrat 56,56 miliarde lei în primele nouă luni ale anului curent, în creştere cu 38,9% (an/an). În acelaşi timp, restituirile de TVA au însumat 18,47 miliarde lei în perioada analizată, cu 10,3% peste nivelul înregistrat în ianuarie-septembrie 2020. Evoluţia încasărilor din TVA a fost influenţată de:

 • baza redusă aferentă anului trecut – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA
 • recuperarea parţială a TVA amânat la plată în 2020
 • redresarea bazei macroeconomice relevante.

Deficit bugetar România 2021. Venituri din accize

Veniturile din accize au ajuns la 25,96 miliarde lei în ianuarie-septembrie 2021, în creştere cu 17,2% (an/an). În structură, se remarcă:

 • o dinamică de 18,6% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice – determinată în principal de normalizarea consumului de carburanţi faţă de perioada de referinţă,
 • un avans de 13,8% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susţinut şi de majorarea accizei la ţigarete

Veniturile nefiscale au însumat 21,10 miliarde lei în ianuarie-septembrie 2021, înregistrând o creştere de 2,2% (an/an), susţinută şi de dinamica veniturilor din dividende (+5,1% an/an).

Fondurile rambursate de UE

Fondurile rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 19 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021, în creştere cu 18,4 faţă de nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 314,65 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 6,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de investiţii au fost cu 3,97 miliarde lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Plăţile cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 au fost de 10,64 miliarde lei.

Deficit bugetar România 2021. Cheltuielile de personal

Cele de personal au însumat 82,73 miliarde lei, în creştere cu 2,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 7% din PIB, cu 0,7 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plăţile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 71,71 milioane lei, precum şi alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicaţi în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.877,01 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 42,46 miliarde lei, în creştere cu 7,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. O creştere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 19,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 5,27 miliarde lei din total bunuri şi servicii reprezintă plăţi pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse necesare diagnosticării şi tratării pacienţilor infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Deficit bugetar România 2021. Cheltuielile cu asistenţa socială

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 111,85 miliarde lei în creştere cu 7,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă şi:

 • majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei
 • majorările privind alocaţiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aproximativ 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum şi cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creştere a alocaţiei cu aproximativ 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Măsuri excepţionale

În plus, se continuă plăţile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârşitul lunii septembrie, s-au plătit măsuri active de 1.669,86 milioane lei:

 • 607,12 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului
 • 190,7 milioane lei pentru îndemnizaţii acordate pentru alţi profesionişti şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2
 • 387,21 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părţi a salariului brut al angajaţilor menţinuţi în muncă
 • 67,09 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și
 • 417,73 milioane lei îndemnizaţii acordate pe perioada reducerii temporare a activităţii pentru profesionişti, precum şi pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005.

Se continuă şi decontările îndemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăţi restante aferente acestora, astfel că la sfârşitul lunii septembrie plăţile au fost de 3.171,8 milioane lei.

Deficit bugetar România 2021. Subvenţii

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 4,97 miliarde lei, o mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenţii pentru transportul călătorilor, precum şi pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 5,21 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente pentru:

 • titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare
 • burse pentru elevi şi studenţi
 • alte despăgubiri civile
 • îndemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 21,1 miliarde lei, cu 26,2% mai mari comparativ cu anul 2020.

Citeşte şi Deficitul de cont curent, în creştere în perioada ianuarie – august 2021