Stiri: Finante

Contul curent al balanței de plăți 2022 BNR

Deficitul balanţei de plăţi a ajuns la 172 milioane de euro

16.04.2018

În perioada ianuarie – februarie 2018, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 172 milioane euro, comparativ cu 72 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 434 milioane euro, balanța serviciilor și balanța veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 6 milioane euro, respectiv cu 2 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un excedent de 170 milioane euro, comparativ cu un deficit de 172 milioane euro, conform datelor BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 794 milioane euro (comparativ cu 820 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 592 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 202 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 558 milioane euro.
Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 69 503 milioane euro la 28 februarie 2018 (73,1 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,3 la sută faţă de 31 decembrie 2017, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2018 nivelul de 25 532 milioane euro (26,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 2,7 la sută faţă de 31 decembrie 2017.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,5 la sută în perioada ianuarie – februarie 2018, comparativ cu 23,9 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 28 februarie 2018 a fost de 5,7 luni, faţă de 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2018 a fost de 87 la sută, comparativ cu 87,2 la sută la 31 decembrie 2017.