Stiri: Economie

Deficitul contului curent 2019

Deficitul contului curent, creștere alarmantă

14.06.2019

Deficitul contului curent 2019. În perioada ianuarie – aprilie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 306 milioane euro, conform datelor BNR. Nivelul este mult mai ridicat comparativ cu 1 665 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2018. În structură, s-au înregistrat următoarele evoluții:

  • balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 273 milioane euro
  • balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 34 milioane euro
  • balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 817 milioane euro
  • balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 151 milioane euro

Deficitul contului curent 2019. Investițiile străine, în scădere

Datele BNR mai arată că investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 323 milioane euro (comparativ cu 1 592 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2018).

Din acest total:

  • participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 938 milioane euro
  • creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 385 milioane euro.

Deficitul contului curent 2019. Datoria externă totală

În perioada analizată, datoria externă totală a crescut cu 3 665 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 69 864 milioane euro la 30 aprilie 2019 (67,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2019 nivelul de 33 218 milioane euro (32,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,6 la sută față de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,6 la sută în perioada ianuarie – aprilie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018.

Deficitul contului curent 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2019 a fost de 4,8 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2019 a fost de 73,3 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.

Citește și Ryanair preia Malta Air