Deficitul contului curent al balantei de plati„

Deficitul contului curent al balanței de plăți s-a adâncit

14.01.2020

Deficitul contului curent al balanței. În perioada ianuarie – noiembrie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a avut un deficit de 9 924 milioane euro. Nivelul este mai mare comparativ cu 8 205 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 473 milioane euro. De asemenea, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 135 milioane euro. Balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 485 milioane euro. Pe de altă parte, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 134 milioane euro.

Deficitul contului curent al balanței. Investițiile străine directe

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în țara noastră au însumat 5 145 milioane euro. Acestea au crescut, comparativ cu 5 017 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018. Din suma totală participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 496 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 649 milioane euro.

Deficitul contului curent al balanței. Datoria externă

În perioada ianuarie – noiembrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 7 262 milioane euro. În structură, se raportau următoarele date:

Datoria externă pe termen lung lung a însumat 72 971 milioane euro la 30 noiembrie 2019 (68,1 la sută din totalul datoriei externe). Nivelul este în creștere cu 6,9 la sută față de 31 decembrie 2018;

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2019 nivelul de 34 132 milioane euro (31,9 la sută din totalul datoriei externe). Nivelul este în creștere cu 8,2 la sută față de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,4 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2019 a fost de 4,7 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2019 a fost de 74 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.

Citește și Prețuri carburanți 2020. Ce efecte a avut reducerea accizei la benzină și motorină?

 

 

 

Citiți și despre: