Stiri: Finante

Deficitul contului curent 2019

Deficitul de cont curent, creștere puternică în perioada ianuarie-noiembrie 2018

14.01.2019

Deficitul de cont curent 2018. Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în perioada ianuarie – noiembrie 2018, un deficit de 8 730 milioane euro, comparativ cu 5 468 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2017, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României – BNR. În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 535 milioane euro. Totodată, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 169 milioane euro, iar balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 260 milioane euro. Totodată, conform BNR, balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 298 milioane euro.

Deficitul de cont curent 2018. Investițiile directe

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4 842 milioane euro (comparativ cu 4 460 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2017). Din suma totală, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 3 771 milioane euro, iar creditele intragrup au avut valoarea netă de 1 071 milioane euro.

Deficitul de cont curent 2018. Datoria externă

În perioada ianuarie – noiembrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 2 003 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 67 726 milioane euro (68,2 la sută din totalul datoriei externe). Nivelul este în scădere cu 1,2 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2018 nivelul de 31 638 milioane euro (31,8 la sută din totalul datoriei externe). Valoarea este în creştere cu 9,7 la sută faţă de 31 decembrie 2017.

Deficitul de cont curent 2018. Rata serviciului datoriei externe

Totodată, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017.

Gradul de acoperire al importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2018 a fost de 4,8 luni. Nivelul este mai redus în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Deficitul de cont curent 2018. Gradul de acoperire a datoriei

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculat la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR la 30 noiembrie 2018 a fost de 72,4 la sută. Nivelul este mai redus comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.

Citește și Cum programezi un laptop să se închidă singur?