Petrol si gaze

Depomureș aniversează 15 ani de activitate în 2017

01.09.2017

Compania va finaliza în acest an construcția Stației de uscare gaze naturale, un element de investiție important aferent proiectului de dezvoltare a depozitului de înmagazinare din Târgu-Mureș. Înființată în anul 2002, în baza parteneriatului dintre Azomureș SA, SNGN Romgaz SA Mediaș, MIF SA și Foraj Sonde SA, Depomureș a fost primul și este, la ora actuală, singurul operator privat de înmagazinare gaze naturale din România.

Cum în acest an compania aniversează 15 ani de activitate, luna septembrie va fi una plină de evenimente, compania sărbătorind totodată și ziua gazistului. La toate aceste ocazii se va adăuga și finalizarea construcției Stației de uscare gaze naturale, obiectiv de investiție aferent proiectului de dezvoltare al Depomureş.

Un moment important din istoria de 15 ani a companiei a fost în 2007, când acționarul majoritar a devenit Gaz de France, ca urmare a unui proces de vânzare-cumpărare prin care a achiziționat 59% din acțiunile Depomureş. În 2008, în urma fuziunii grupurilor Gaz de France și SUEZ, a fost creat liderul energetic mondial GDF SUEZ, iar în 2015, Grupul GDF SUEZ la nivel mondial și-a schimbat numele de marcă și denumirea socială în ENGIE, apartenență reflectată de altfel și în logo-ul companiei.

„Un moment memorabil pentru noi a fost 6 iulie 2016, dată la care am reușit să pornim procesul de injecție a gazelor în depozit, după ce am avut la dispoziție o perioadă foarte scurtă pentru implementarea unei soluții tehnice alternative ce a constat în conectarea unor tronsoane dintr-un colector nou de înmagazinare de un altul deja existent. De reușita acestei acțiuni depindea începerea injecției în depozit și, implicit, evitarea întreruperii activității de înmagazinare în depozitul Târgu-Mureș”, ne-a declarat Dorini-Giovanni Doriani, directorul general al Depomureș.

Evoluția recentă a companiei

În ultimii doi ani, Depomureș a avut o traiectorie dinamică, marcată de actualizări în timp real a soluțiilor tehnice identificate, în vederea menținerii capacității depozitului Târgu-Mureș la 300 de milioane de mc gaze naturale, de continuare a demersurilor privind implementarea proiectului de dezvoltare a depozitului și, nu în ultimul rând, de schimbări în structura organizațională internă.

Fiecare an aduce provocări noi atât în contextul legislativ european și național, dar mai ales în contextul particular, dat de specificitatea tehnică a modului de operare a depozitului. Astfel, în această perioadă, eforturile companiei au fost mobilizate spre depășirea obstacolelor întâlnite, cu precădere cele de ordin administrativ, menite să asigure continuitatea activității de exploatare a depozitului.

Activitatea Depomureș este una complexă, atât prin prisma faptului că resortul energetic are o importanță strategică națională, cât și de particularitatea infrastructurii tehnologice a depozitului.

„Activitatea companiei, deși pare simplistă la prima vedere, în mare fiind vorba despre injecția unor cantități de gaze naturale în sezonul cald și extracția acestora în sezonul rece, devine una complexă la o privire mai atentă. Complexitatea este dată de faptul că înmagazinarea rămâne o activitate reglementată, un aspect normal în condițiile în care resortul energetic este de importanță strategică națională (dar se pare că și un model de funcționare spre care au intenția să revină anumite țări din Europa), cât și de particularitatea infrastructurii tehnologice actuale a depozitului”, susține Simona Brad, directorul comercial al Depomureș.

Piața spre care se livrează serviciile de înmagazinare reprezintă un alt element al schimbării și al provocării, în contextul liberalizării etapizate a pieței de gaze și a modificărilor aduse de Codul Rețelei, cu reguli noi privind închiderea fiecărei zile gaziere. Clienții Depomureș, furnizori ce asigură gaze naturale pentru populație și pentru consumatorii industriali, își intensifică de la an la an cererile de flexibilitate la injecție și extracție, ceea ce motivează Depomureș să își îmbunătățească permanent calitatea serviciilor oferite și să continue proiectele de investiții.

Proiectul de dezvoltare a depozitului Târgu-Mureș

Proiectul de dezvoltare a depozitului Târgu-Mureș de înmagazinare subterană a gazelor naturale are în vedere creșterea volumului util a capacității de stocare până la 600 de milioane de mc gaze naturale, etapizat, respectiv  modernizarea infrastructurii actuale utilizate la înmagazinarea gazelor naturale. În acest fel se va contribui la creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze în România și regiunea Europei de Sud-Est, creșterea flexibilității sistemului gazier, necesară în perioade cu vârfuri de cerere, prin creșterea debitelor de injecție/extracție, intensificarea concurenței – prin creșterea ponderii sectorului privat din piața de înmagazinare din România și asigurarea unei dezvoltări durabile, prin utilizarea de tehnologii moderne și eficiente care să asigure un grad ridicat de securitate.

Proiectul de dezvoltare a depozitului Târgu-Mureș de înmagazinare subterană a gazelor naturale a fost declarat, în anul 2013, Proiect de Interes Comun de către Comisia Europeană.

„Proiectul propus de companie, a fost declarat în anul 2013 Proiect de Interes Comun (PIC) de către Comisia Europeană. Statutul de PIC al proiectului a fost reconfirmat de Comisia Europeană în noiembrie 2015, când s-a publicat lista actualizată a PIC la nivel european, ceea ce dovedește și întărește importanța strategică a acestuia nu doar la nivel național, ci și la nivel european. În prezent, se urmează demersurile pentru menținerea proiectului pe lista actualizată ce se va definitiva în anul 2017, în acest stadiu fiind parcursă cu succes etapa de selecție preliminară”, mai spune directorul comercial al companiei.

Drept urmare, Depomureș are în vedere implementarea etapizată a elementelor de investiție prevăzute în proiect, cu prioritizare pe obiectivele operaționale și de creștere a gradului de siguranță pe amplasamentul depozitului de înmagazinare. Astfel, în 2015 a fost lansată construcția unui nou colector care să deservească depozitul de înmagazinare, cu o lungime totală de circa 6 km, din care a fost finalizat până în prezent jumătate, construcția ultimului tronson suferind întârzieri repetate din cauza procedurilor administrative îndelungate de obținere a actelor administrative necesare. “Avem încredere că aceste întârzieri se vor rezolva favorabil, din prisma legislației naţionale recent apărute ce vine în sprijinul proiectelor strategice din domeniul gazelor naturale, implicit a proiectelor declarate de interes comun la nivel european, în sensul simplificării procedurilor și a scurtării duratei de obținere a avizelor/autorizațiilor administrative necesare, aceste proiecte fiind considerate ca fiind de siguranță și securitate națională”, susține directorul comercial al companiei.

De asemenea, Stația de uscare gaze naturale este o altă investiție semnificativă aferentă proiectului Depomureş, lansată în 2016 și prognozată a se finaliza înainte de începerea sezonului rece de extracție din 2017.  Având în vedere infrastructura actuală a depozitului de înmagazinare Târgu-Mureș, această investiție poate deveni operațională doar în condițiile finalizării ultimului tronson al noului colector.

Avantajele competitive

„Cel mai important avantaj competitiv pe care îl deținem este legat de preț, tariful de înmagazinare al companiei fiind semnificativ mai mic decât al celuilalt operator de pe piața din România. Echipa mică, dar dinamică, eficientă, motivată și orientată spre client, reprezintă în mod cert un alt atu care trebuie menținut în continuare de partea companiei”, menționează directorul comercial al Depomureș.

Echipa Depomureș are 21 de angajați, dintre care 8 persoane constituie formația operațională de exploatare

Managementul este conștient de rolul activ pe care îl deține fiecare angajat în obținerea obiectivelor de business ale companiei și de aceea continuă implementarea programelor dedicate dezvoltării competențelor angajaților.

Totodată, Depomureș își desfășoară activitatea de bază în mod responsabil, conștientă de impactul pe care îl generează asupra comunității și a mediului înconjurător. Eforturile companiei sunt concentrate în vederea reducerii poluării asupra mediului astfel încât să asigure un mediu curat generațiilor viitoare.

Politica de mediu a companiei, integrată în politica SMQMS, reprezintă totalitatea obiectivelor și a priorităților de mediu și se bazează pe principiile precauției, prevenirii, monitorizării și corectării poluării.

„Acționăm pentru respectarea cerințelor legale și a celor reglementare, operând pentru creșterea nivelului de securitate industrială, reducerea consumului de utilități, materiale, cât și a nivelului emisiilor poluante, pentru integrarea aspectelor de mediu în procesele decizionale. Ne orientăm spre “achiziții verzi”, spre conceptele inovative și serviciile care asigură o ameliorare a bilanțului energetic”, completează directorul general al Depomureș.

Investițiile Depomureș vizează atât construirea unor facilități proprii de comprimare gaze naturale, cât și creșterea gradului de siguranță în exploatare

Pe termen mediu, următoarele investiții pentru dezvoltarea Depomureş vizează construirea propriilor facilități de comprimare gaze naturale și mărirea capacității operaționale a depozitului la 400 de milioane de mc, cu posibilitate de creștere ulterioară până la 600 de milioane de mc.

Însă compania are în derulare și alte programe curente de investiții ce vizează creșterea gradului de siguranță în exploatare. Din 2014 și până în prezent, 6 sonde au fost dotate cu sisteme suplimentare de siguranță, urmând ca până la finalul anului în curs să mai fie echipată o sondă.

Alte investiții curente vizează îmbunătățirea activităților operaționale și comerciale – montarea unor robineți cu scopul de a optimiza debitele zilnice de injecție/extracție sau crearea unei platforme comerciale în relație cu clienții companiei.

Cu excepția anilor dificili în care s-a înregistrat pierdere contabilă, cum a fost anul 2015, compania a reinvestit an de an profiturile înregistrate de la înființare și până în prezent. Cu toate acestea, în ciuda contextului general dificil și provocator în care își desfășoară activitatea, conducerea se așteaptă la o cifră de afaceri în anul 2017 în creștere cu 19.91 % față de anul precedent , ușor peste estimările bugetate la începutul anului.