Petrol si gaze

Depomureș dezvoltă depozitul din Târgu-Mureș

01.12.2015

Compania investește în creșterea și siguranța operațiunilor. Depomureș asigură înmagazinarea gazelor naturale în depozitul subteran din  Târgu-Mureş, cu o capacitate de 300 milioane mc gaze naturale.

Compania deține 10% din capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale din România și este singurul operator privat de înmagazinare subterană a gazelor naturale din țara noastră, având în derulare un proiect pentru majorarea capacității. “Activitatea noastră este esențială. Avem misiunea de a înmagazina cantități de gaze naturale, pentru a contribui la asigurarea securității energetice naționale. Este vorba despre exploatarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu-Mureș, în condiții de siguranță, reducând impactul asupra mediului, comercializarea capacităților de înmagazinare a depozitului și dezvoltarea depozitului pentru a răspunde la cerințele clienților și pentru a promova creșterea pieței de gaze naturale”, ne-a declarat Răzvan Georgescu, directorul general al Depomureș.

Specificul activității

Înmagazinarea subterană este o parte foarte importantă pentru industria gazelor naturale. Această activitate asigură acoperirea necesarului pieței în perioadele cu cerere ridicată și este o măsură de siguranță în cazul întreruperii producției curente.

În România, activitatea de înmagazinare este reglementată, clienții Depomureș au obligația de a constitui un stoc minim de gaze, care se injectează în depozite în sezonul cald și se utilizează în sezonul rece, pentru asigurarea necesităților de consum pentru operatorii economici și populație.

În prezent, în țara noastră sunt șapte depozite active de înmagazinare subterană gaze naturale, localizate în diferite părți ale României, cele mai multe fiind în Transilvania.

Controlul riscurilor

Într-o activitate specifică ce presupune riscuri operaționale semnificative, în cei 13 ani de activitate ai companiei, nu au fost înregistrate accidente industriale pe situl depozitului Târgu-Mureș. Preocuparea continuă pentru identificarea, prevenirea  și controlul riscurilor legate de securitatea industrială sunt o prioritate în activitate și implică investiții semnificative pe care compania și le asumă. 

Echipa

Rezultatele bune ale companiei au la bază o echipă dinamică, energică și dornică de a asimila cunoștințe noi, Depomureș valorificând apartenența la grupul energetic de talie mondială ENGIE. Dezvoltarea echipei și construirea unei culturi organizaționale coerente și puternice, bazate pe valori fundamentale, reprezintă priorități în managementul companiei. 

Dezvoltare

Planurile de viitor ale companiei sunt dezvoltarea depozitului Târgu-Mureș de înmagazinare subterană a gazelor naturale, care a fost declarat Proiect de Interes Comun de către Comisia Europeană în octombrie 2013, alături de mai multe proiecte cheie de infrastructuri energetice la nivelul Uniunii Europene.

Proiectele incluse vizează în principal infrastructuri de transport gaze naturale și energie electrică, însă cuprinde, de asemenea, proiecte de înmagazinare electricitate, proiecte de înmagazinare gaze naturale, terminale LNG și proiecte de smart grid.

Proiectul propus de Depomureș are în vedere creșterea volumului util al depozitului subteran până la 600 milioane mc gaze naturale, în două etape, respectiv modernizarea infrastructurii actuale utilizate la înmagazinarea gazelor naturale. Acesta are drept obiective principale: creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze în România și regiunea Europei de Sud-Est, creșterea flexibilității sistemului gazier, necesară în perioade cu vârfuri de cerere, prin creșterea debitelor de injecție/extracție, intensificarea concurenței, prin creșterea ponderii sectorului privat din piața de înmagazinare din România și asigurarea unei dezvoltări durabile, prin utilizarea de tehnologii moderne și eficiente care să asigure un grad ridicat de securitate.