Stiri: Finante

Depunerea Declaratie Unica 2020

Depunere Declaraţie Unică 2020. Anunţul făcut de ANAF

29.06.2020

Depunere Declaraţie Unică 2020. Termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice a fost prorogat până la data de 30 iunie inclusiv, anunţă ANAF.

Depunere Declaraţie Unică 2020. OUG nr. 69 din 2020

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, termenul de depunere a formularului ”Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice” a fost prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

Depunere Declaraţie Unică 2020. Bonificaţii

Dacă Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:

  • pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv
  • pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Cine trebuie să depună Declaraţia Unică?

Declaraţia unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din:

  • activitãţi independente
  • drepturi de proprietate intelectualã, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursã
  • cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă, activitãţi agricole, pisciculturã şi/sau silviculturã
  • transferul titlurilor de valoare
  • venituri din alte surse (de exemplu: câştiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţã).

Citeşte şi Vacanţe 2020. Unde aleg românii să călătorească în acest an? Principalele opţiuni