Dezvoltarea unei afaceri medicale prin fonduri UE

01.10.2017

Principalele criterii de luat în calcul pentru ca proiectul să fie eligibil. Printre domeniile de exploatat de către potențialii antreprenori, mai ales având în vedere faptul că astfel de afaceri pot fi finanțate prin fonduri UE, se află și afacerile în domeniul sănătății, cum ar fi cabinetele medicale sau  stomatologice. Cei interesaţi de accesarea de fonduri UE în acest domeniu se pot folosi de acest prilej atât pentru a deschide un cabinet, un laborator medical, cât şi pentru extinderea sau modernizarea unităţilor deja existente.

200.000 de euro pentru cabinete în mediu rural

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, se pot obţine finanțări nerambursabile de până la 200.000 de euro, cu condiţia ca investiția să fie realizată în mediul rural.

Pentru a fi eligibilă, societatea trebuie să fie încadrată în categoria IMM-urilor non-agricole și să aibă sediul social sau punctele de lucru în mediul rural

Cu fondurile obţinute, se poate construi, extinde sau moderniza un cabinet medical sau chiar achiziționa echipamente medicale noi, software, licențe sau drepturi de autor.

Prin acest program se urmărește stimularea serviciilor medicale și creșterea gradului de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban.

Finanţări până la 1 milion de euro, prin POR

Prin POR – submăsura 2.2 (Programul Operațional Regional), se poate obține până la 70% din finanţare, cuprinsă între 200.000 euro și 1.000.000 euro, dacă investiția este realizată în zona rurală sau urbană (fără Delta Dunării și București – Ilfov).

Pentru ca cererea de finanţare să fie acceptată, societatea trebuie să fie încadrată în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul rural sau urban

Pe lângă construcție sau modernizare, fondurile pot fi folosite și pentru racordarea la utilitățile generale aferente (alimentarea cu apă, gaze naturale, canalizare, energie electrică) sau la achiziționarea de echipamente noi, software, licențe, drepturi de autor, mobilier sau autovehicule pentru transport. În plus, banii pot fi folosiți pentru certificarea produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății sau pentru internaționalizarea serviciilor prin participarea la târguri și expoziții internaționale sau misiuni comerciale.

Finanţări mai mari, prin POC 2014-2020

Prin POC (Programul Operațional Competitivitate), se poate obține finanțare europeană cuprinsă între 1.000.000 euro și 20.000.000 euro pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

În cadrul acestui program, fondurile europene pot fi utilizate pentru cumpărarea unui teren, construirea, modernizarea sau extinderea clădirilor destinate unor laboratoare pentru cercetare și dezvoltare, achiziţionarea de instalații, utilaje, echipamente noi, mobilier sau autovehicule de transport pentru cercetare și dezvoltare, precum şi cumpărarea de software, licențe, drepturi de autor pentru cercetare și dezvoltare.

Această măsură de finanţare are drept scop finanțarea investițiilor pentru departamentele de cercetare-dezvoltare și inovare ale microîntreprinderilor, inclusiv din domeniul medical.

Ce paşi trebuie urmăriţi pentru accesarea fondurilor pentru un cabinet medical:

  1. Conceperea ideii;

  2. Estimarea bugetului de investiţii necesar;

  3. Planificarea modului de implementare a proiectului;

  4. Realizarea dosarului de finanţare a proiectului.

Acte şi documente necesare

Documentele necesare pentru un dosar de finanțare prin fonduri europene sunt clar menţionate în Ghidul Solicitantului al măsurii de finanţare care se vrea accesată. Aceste informații pot fi găsite cu ușurință pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, inclusiv Ghidul Solicitantului, dacă este vorba de o măsură de finanţare deschisă. Dacă aceasta este în pregătire, trebuie urmărit momentul în care MFE va anunţa şi publica programul de implementare a măsurii şi alte informaţii necesare pentru a pregăti dosarul de finanţare.

În fiecare Ghid sunt incluse atât cererea de finanţare, cât și informaţiile şi documentele ce trebuie furnizate pentru a accesa fondurile disponibile

Conform formatului standard, fiecare cerere de finanţare cuprinde informaţii cu privire la solicitant, proiectul în sine, bugetul proiectului şi sursele de finanţare și lista de documente anexe – documentele firmei, bilanţurile contabile pe ultimii ani, adeverinţă de la ANAF din care să reiasă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat, aviz de mediu, autorizaţia de construcţie, planul de afaceri și studiul de fezabilitate.

Criterii pentru ca dosarul să fie acceptat

Pentru a accesa finanţare europeană, un proiect trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. În primul rând, proiectul trebuie să fie dezvoltat şi implementat pe teritoriul ţării noastre, să se adreseze unui grup ţintă, aşa cum este prezentat în Ghidul Solicitantului, şi să se regăsească pe lista operaţiunilor prezentate în Programul cadru de implementare a măsurii de finanţare. De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea faptul că valoarea finanţării nu trebuie să depăşească limitele stabilite în cererea de proiect. Totodată, proiectul trebuie să respecte legislaţia în ceea ce priveşte fondurile europene, achiziţiile publice şi egalitatea de şanse.

Acestea sunt criteriile inițiale de acceptare a dosarului, însă ulterior vor mai exista o serie de criterii, în funcţie de care proiectele sunt evaluate: relevanță, sustenabilitate, cost – eficiență.

În evaluarea proiectelor se iau în calcul următoarele criterii: relevanţă, sustenabilitate, cost-eficienţă

De asemenea, vor fi acceptate proiecte care deţin o expunere clară şi completă a investiţiei, o planificare coerentă, în timp ce formularea rezultatelor trebuie să fie realizată în termeni care pot fi măsuraţi şi cuantificaţi într-un mod precis. Mai exact, în proiect trebuie să scrie clar ce rezultate vor fi obținute în urma deschiderii cabinetului.

În plus, un proiect eligibil trebuie să aibă construită o strategie clară care să nu se rezume la obţinerea finanţării, ci şi la perioada de după implementarea investiţiei cu fonduri europene,  demonstrând astfel că fondurile vor fi folosite într-un mod realist şi viabil.

Pentru a fi acceptat, un proiect eligibil trebuie să aibă construită o strategie clară care să nu se rezume la obţinerea finanţării

După elaborarea proiectului, dosarul trebuie depus la Autoritatea de Management a măsurii de finanţare, iar în urma evaluării se trece la semnarea contractului, în cazul unui răspuns pozitiv. Tot ce trebuie făcut după aceea este implementarea proiectului conform planului.

 

 

 

Citiți și despre: