Cele mai mari salarii din Romania

Domeniile cu cele mai mari salarii în luna august 2016

07.10.2016

Salariul mediu net s-a situat în luna august la 2.076 lei, în scădere față de luna precedentă cu 2 lei (-0,1%), în timp ce câștigul salarial mediu brut a fost de 2.874 lei, cu numai 1 leu mai mic decât în luna iulie 2016, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Faţă de luna august a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,5%.

În luna august a anului curent, valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), de 5.464 lei, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.261 de lei).

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iulie de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, de vacanță ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri.

Totodată, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă și alte drepturi salariale), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mici din unele activități economice.

Cele mai mari scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 9,8% în depozitare și activități auxiliare pentru transport; între 7% și 9,5% în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor; între 2,5% și 4,5% în tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), alte activități industriale n.c.a., fabricarea produselor textile, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, hoteluri și restaurante.

Pe de altă parte, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 19,3% în extracția minereurilor metalifere, respectiv cu 16,4% în extracția cărbunelui superior și inferior, între 3% și 8,5% în tranzacții imobiliare, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, industria metalurgică, între 1,5% și 2,5% în transporturi aeriene, telecomunicații, activități de editare.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în sănătate și asistență socială (+5,3%), administrație publică (+3,1%), respectiv în învățământ (+2,8%) ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice.

 

 

Citiți și despre: