Stiri: Economie

Salariul mediu iunie 2021.

Domeniul IT, cele mai mari salarii din România. Venitul mediu – 4.483 lei

09.12.2015

Salariul mediu nominal brut a ajuns în luna octombrie la 2594 lei, cu 2,1% mai mare decât în luna septembrie. De asemenea, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1871 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 38 lei, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (4483 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1087 lei).

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 9,7%. Indicele câştigului salarial real, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, a fost de 111,5%.

INS a mai precizat că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

În luna octombrie, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna septembrie. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţile de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, în cercetare-dezvoltare, intermedieri financiare, industria metalurgică, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, precum şi în tranzacţii imobiliare, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, extracţia cărbunelui superior şi inferior, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna septembrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene şi în fabricarea produselor din tutun, fabricarea băuturilor, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (+16,7%) ca urmare a aplicării OUG nr. 35/20154, în învăţământ (+3,9%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (+0,7%).