Două spitale din Bucureşti se vor muta în clădiri noi

25.08.2016

Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.C.C. Iliescu” vor beneficia de investiții majore în cadrul unui Program de Modernizare a Infrastructurii Spitalicești.

Guvernul a aprobat ieri, printr-un memorandum, propunerea Ministerului Sănătății de inițiere a unui Program de Modernizare a Infrastructurii Spitalicești (PMIS) și demarării, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, a negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea accesării Facilității de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură pentru realizarea fazei pilot din program.

Ca primă fază a PMIS, Ministerul Sănătății propune implementarea unui proiect pilot care să includă construcția de clădiri noi pentru două spitale, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Maria Sklodowska Curie” și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.C.C. Iliescu”, ambele din București.

Ambele spitale au fost selectate pe baza unei analize care a ținut cont de nevoile sistemului național de sănătate, existența unor echipe medicale specializate, mecanisme facile de monitorizare și control la nivelul Ministerului Sănătății asupra structurilor respective, riscurile la care sunt supuși pacienții în lipsa unei intervenții rapide și experiența anterioară în dezvoltarea unor investiții importante a echipelor de management.

Pentru spitalul „Maria Sklodowska Curie” a fost identificat terenul pe care urmează a fi realizată reorganizarea și extinderea spitalului, în prezent acesta aflându-se în domeniul public al statului și în administrarea Primăriei sectorului 4, fiind necesară trecerea în administrarea Ministerului Sănătății.

Reorganizarea întregului complex și extinderea spitalului „Maria Sklodowska Curie”, inițiativă deja susținută și fundamentată de managementul spitalului, ar fi de natură să amelioreze semnificativ situația gravă de la acest moment. Reorganizarea și extinderea ar transforma acest spital în primul spital regional de urgență pentru copii din România, cu toate facilitățile necesare îngrijirii pediatrice. Conducerea spitalului a obținut deja, din proprie inițiativă, întocmirea unui studiu de pre-fezabilitate și a unui studiu de fezabilitate pentru extindere. În același timp, o temă de proiectare ce prezintă nevoile spitalului este deja realizată.

Clădirea care găzduiește Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare (IUBCV) „Prof. Dr. C.C. Iliescu” din București este clasificată, conform ultimei expertize tehnice, ca având risc seismic II, fiind afectată atât de către cutremurul din 1977 cât și de cele ulterioare. Clădirea nu a beneficiat de investiții pentru reabilitare de la data construcției (1969-1975), fiind într-un stadiu avansat de degradare nu doar din punctul de vedere al structurii dar și din cel al rețelelor de instalații și al finisajelor interioare. În ciuda acestor condiții improprii de funcționare, IUBCV „Prof. Dr. C.C. Iliescu” se situează constant în primele locuri din România din punctul de vedere al indicilor de performanță medicală, iar în această instituție este concentrată o parte însemnată a tratamentului pe inimă din România. Totodată, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.C.C. Iliescu” este o unitate sanitară de tip structură de primă linie la mobilizare conform Planului comun România-NATO (esențială în complexul de măsuri care privește siguranța națională). În acest context, conducerea IUBCV „Prof. Dr.C.C. Iliescu” a demarat, încă din anul 2006, realizarea unor studii de fezabilitate. În urma acestor analize, a rezultat că reabilitarea și consolidarea clădirii nu este o soluție acceptabilă, având în vedere atât nivelul costurilor, cât și faptul că institutul ar fi nevoit să își întrerupă activitatea pe perioada lucrărilor.

Terenul pe care urmează să fie amplasată noua construcție aparține domeniului public al statului și se află în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Clinic Fundeni.

Pentru identificarea mecanismelor optime de implementare a Programului de Modernizare a Infrastructurii Spitalicești (PMIS) se va constitui un grup de lucru inter-instituțional format din reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Acest grup de lucru va avea ca obiectiv evaluarea cadrului normativ existent și va propune eventuale soluții legislative pentru facilitarea implementării PMIS.

De asemenea, vor fi identificate statele cu experiență în dezvoltarea infrastructurii sanitare și se vor stabili protocoale la nivel înalt pentru realizarea unor schimburi de experiență cu acestea în vederea întăririi capacității instituționale a autorităților române în acest domeniu.

Totodată, Guvernul a aprobat demararea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru accesarea Facilității de Pregătire a Proiectelor de Infrastructură pusă la dispoziție de către această instituție. În urma acestor negocieri, statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății, vor încheia cu BERD două acorduri, câte unul pentru fiecare proiect pilot identificat, în vederea contractării consultanței de specialitate necesare pe parcursul procedurilor de pregătire, atribuire și implementare a celor două proiecte.

 

 

Citiți și despre: