Stiri: Retail

Acțiunile BVB intră în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente

Drepturile de preferință MAMAR01, la tranzacţionare

02.08.2021

Drepturile de preferință MAMAR01. Bursa de Valori București (BVB) a anunţat că marți, 3 august, intră la tranzacționare drepturile de preferință MAMAR01 aferente majorării capitalului social derulată de Magazin Universal Maramureș (MAMA). Drepturile de preferință vor putea fi tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB în perioada 3 – 16 august 2021. Operațiunea de majorare a capitalului social, organizată într-o singură etapă, implică emiterea unui număr de 154.886.050 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune.

Drepturile de preferință MAMAR01. Majorare de capital

Participarea la majorarea de capital se face prin exercitarea drepturilor de preferință alocate în 13 mai 2021 acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 12 mai 2021 sau care vor fi dobândite în perioada de tranzacționare.

La data alocării drepturilor de preferință, fiecare acționar îndreptățit a primit un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Numărul de acțiuni nou emise pe care un deținător de drepturi de preferință îl va putea subscrie prin exercitarea dreptului de preferință se calculează prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul deținător cu 11 (unsprezece).

Preţul de emisiune

Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,1 lei/acțiune. Acțiunile nou emise rămase nesubscrise în perioada ofertei vor fi anulate.

Perioada tranzacționare drepturi preferință MAMAR01: 03.08.2021 – 16.08.2021

Subscrieri în baza drepturilor de preferință: 23.08.2021 – 22.09.2021

Citeşte Evoluţie BVB mai 2021. Investitorii devin tot mai activi