Stiri: Economie

Cum a evoluat economia in primul semestru din 2021?

Economia României, în creştere cu 5,2% în prima jumătate a anului 2016

07.09.2016

Produsul Intern Brut al României a crescut cu 5,2% în primul semestru din acest an (serie brută) raportat la perioada similară din anul 2015, păstrându-se aceeași creștere ca în datele semnal, conform datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în semestrul I. Per total, consumul efectiv total a avut o contribuție de 80,6% la formarea PIB.

Astfel, Produsul Intern Brut, serie brută, estimat pentru trimestrul II din 2016 a fost de 176380,7 milioane lei prețuri curente, în creștere în termeni reali cu 6% față de trimestrul II 2015. Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2016 a fost de peste 323,09 miliarde lei prețuri curente, în creștere în termeni reali cu 5,2% față de semestrul I 2015.

La creșterea PIB, în semestrul I 2016, față de semestrul I 2015, au contribuit toate ramurile economiei, influențe pozitive mai importante având comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transport și depozitare, hoteluri și restaurante (+2,1%), cu o pondere de 18,8% la formarea PIB și al cărui volum de activitate s-a majorat cu 12,5%.

Contribuții au avut şi informațiile și comunicațiile (+0,8%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB, de 6,8%, dar care au înregistrat o creștere semnificativă a volumului de activitate cu 13,0%, industria (+0,4%), cu o pondere de 22,6% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 1,7%, administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială (+0,4%), cu o pondere de 11,8% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 3,3%, dar și impozitele nete pe produs (+0,4%), cu o pondere de 10,9% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat în principal cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 10,4% contribuind cu 6,8% la creșterea PIB, formării brute de capital fix, cu o contribuție de +1,6%, consecință a creșterii cu 7,3% a volumului său.

O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-2,8%), consecință a creșterii cu 4,5% a exporturilor de bunuri și servicii, corelată cu o creștere mai mare a volumului importurilor de bunuri și servicii, de 10,3%.