Stiri: Energie

Fondul pentru inovare

Eficiența energetică : PE a votat o ţintă obligatorie de minimum 35%, până în 2030

19.01.2018

Deputații europeni au stabilit ținte ambițioase pentru o utilizare mai eficientă și mai curată a energiei. Astfel, Parlamentul European a confirmat propunerea comisiei parlamentare de a avea o țintă obligatorie de 35% de eficiență energetică în UE, un minimum de 35% din surse regenerabile în consumul brut final de energie și, respectiv, de 12% în transport, până în 2030.

Pentru a atinge aceste ținte generale, statele membre trebuie să își stabilească propriile ținte care să fie monitorizate și realizate conform unei alte propuneri legislative, votate separat, privind guvernanța uniunii energetice.

Rezoluția privind sursele regenerabile a fost aprobată cu 492 voturi la 88 și 107 abțineri.

În ceea ce privește eficiența energetică, Parlamentul European a votat pentru o țintă obligatorie de minimum 35% și pentru ținte naționale indicative.

Acest target trebuie calculat pe baza consumului estimat de energie în 2030, conform modelului PRIMES (care simulează consumul de energie și sistemul de alimentare cu energie în UE).

Propunerea legislativă privind eficiența energetică a fost aprobată cu 485 voturi la 132 și 58 abțineri.

Energie regenerabilă: o țintă de 35%

În votul privind o altă propunere legislativă, adoptată cu 492 voturi la 88 și 107 abțineri, deputații au spus că 35% din consumul de energie în Europa în 2030 trebuie să fie din surse regenerabile. Trebuie fixate, de asemenea, ținte naționale de la care statele membre se pot abate cu maximum 10%, în anumite condiții.

Transport: mai mult combustibil bio

În 2030, fiecare stat membru va trebui să se asigure că 12% din energia consumată în transporturi vine din surse regenerabile. Contribuția așa numiților carburanți bio de “prima generație” (din alimente și plante alimentare) va trebui limitată la nivelul 2017 cu un maximum de 7% în transport. Deputații vor de asemenea să interzică utilizarea uleiului de palmier din 2021.

Partea combustibililor bio avansați (care au un impact mai mic asupra utilizării terenurilor decât cei din alimente), combustibili regenerabili pentru transport de origine non-biologică, combustibili bazați pe reziduuri și electricitatea din surse regenerabile trebuie să fie cel puțin 1,5% în 2021, crescând până la 10% în 2030.

Biomasa

Deputații europeni vor ca schemele de sprijin pentru energia regenerabilă din biomasă să fie create astfel încât să evite utilizarea nesustenabilă a biomasei pentru producția de energie dacă există utilizări mai bune sau materiale, întrucât carbonul stocat în lemn ar putea fi eliberat în atmosferă prin ardere pentru încălzire. Pentru generarea de energie, prioritatea ar trebui acordată arderii reziduurilor și resturilor lemnoase.

Staţiile de încărcare

Până în 2022, 90% dintre stațiile de încărcare pe drumurile transeuropene trebuie să fie echipate cu puncte de reîncărcare pentru mașinile electrice, spun deputații.

Parlamentul European dorește ca toți consumatorii care produc energie în spațiile lor și care ar urma să poată consuma această energie și să instaleze sisteme de stocare fără taxe, suprataxe sau contribuții.

Mandatul de negociere pentru deputați cere statelor membre să evalueze barierele existente pentru consumul energiei produse în spațiul consumatorului, să promoveze acest consum și să se asigure că toți consumatorii, mai ales gospodăriile, pot să se alăture unor comunități pentru energie regenerabilă fără să facă subiectul unor condiții și proceduri nejustificate.