Stiri: Social

Evaluare Națională 2023 Matematică

Elevii de clasa a VI-a încep mâine testele la Evaluarea Naţională

01.06.2015

Mâine, elevii de clasa a VI-a vor susține prima probă din cadrul Evaluării Naționale, la disciplinele din aria curriculară „Limbă și comunicare” — Limba română și o limbă străină: franceză, engleză, germană. Proba va începe la ora 13:00, iar durata alocării testului este de 60 de minute.

Elevii vor susține evaluarea în sălile în care își desfășoară activitatea în mod curent, fiind așezați în bănci în ordinea obișnuită. Testul va fi administrat de un profesor didactic care nu predă la clasa respectivă și care va fi asistat de un alt cadru didactic.

Cea de-a doua probă, se va desfășura miercuri, 3 iunie, și vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Matematică și Științe ale naturii” — Matematică, Fizică și Biologie.

Testele care vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba și literatura română și celălalt cu specialitatea limba modernă, iar cele care vizează evaluarea unor competențe din aria „Matematică și Științe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice cu următoarele specialități: matematică, fizică și biologie.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului și a instrucțiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Acestea sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea elevilor și a părinților elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.