Constructii

ENERGOMONTAJ, o poveste de viitor

01.01.2018

Compania are în curs de desfășurare o serie de proiecte realizate prin intermediul sucursalelor locale. ENERGOMONTAJ a fost înființată în anul 1962 ca întreprindere de montaj a centralelor electrice care urmau să fie construite în România, fiind urmașa Întreprinderii Electro-montaj care cuprindea formațiile de montaj mecanic și electric din țara noastră (înființată în anul 1949).

„După anul 1989, ne-am extins aria de activitate în industria cimentului, Societatea participând la modernizarea și retehnologizarea fabricilor de ciment, precum și la lucrări de termoficare, de alimentare cu gaze și cu apă a localităților, la epurări chimice a apelor uzate, precum și la instalații electrice, automatizări și telecomunicații în diferite ramuri: Petrol, Transport – CFR, METROREX și aeroporturi – comerț – magazine SELGROS, telefonie, fabrici de bere etc. Execuția de lucrări în străinătate s-a extins în Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca, Estonia, Egipt și Polonia”, a declarat Horia Ștefănescu, directorul general și președintele Consiliului de Administrație al ENERGOMONTAJ.

La sfârșitul anului 2017, pe 27 decembrie, ENERGOMONTAJ a aniversat 24 de ani din momentul în care a devenit societate cu capital integral privat. Asociația ENERGOMONTAJ, Programul Acțiunilor Salariaților (AE.PAS) și Fondul Proprietății de Stat (F.P.S.) au cumpărat integral acțiunile companiei deținute de stat, iar în 11 februarie 1994, AE.PAS a cumpărat și restul acțiunilor deținute de FPS.

Ulterior, după privatizare, interesul salariaților – care în marea lor majoritate erau în același timp și acționari – a devenit mult mai mare pentru depunerea eforturilor în munca prestată și obținerea de rezultate economice superioare, precum și pentru păstrarea și întreținerea patrimoniului companiei.

Astfel, în anii ce au trecut, conducerea ENERGOMONTAJ s-a străduit să facă față noilor cerințe ale economiei de piață menținând compania în topul firmelor cu profil asemănător din România.

Principalele activități

Principalele activități desfășurate de ENERGOMONTAJ sunt reprezentate de montajul și reparațiile echipamentelor în instalații industriale, centrale termo, hidro, nucleare, eoliene și fotovoltaice, stații electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, în țară și străinătate.

ENERGOMONTAJ realizează lucrări de montaj și reparații a echipamentelor în instalații industriale, centrale termo, hidro, nucleare, eoliene și fotovoltaice, stații electrice de joasă, medie și înaltă tensiune, în țară și străinătate.

Printre lucrările efectuate de companie se regăsesc lucrări de montaj, reparații, întreținere sau retehnologizare pentru echipamente mecanice, electrice și de automatizare; circuite de conducte sau canale necesare centralelor de producere a energiei termice sau electrice, cât și pentru alte industrii prelucrătoare; lucrări de izolații și protecție anticorozivă; lucrări de montaj pentru sisteme de comandă – lucrări cu predare la cheie, pentru stații de transfer și circuite de forță – și execuție de instalații electrice și de automatizare pentru diferite ramuri industriale, telecomunicații (inclusiv rețele cu fibre optice), computere (aplicații industriale), aer condiționat, instalații de ventilație; lucrări de montaj la fabrici de ciment; lucrări de proiectare, fabricație, (de)montare, întreținere, reparații, componente, inclusiv structuri metalice și instalații în domeniul îmbunătățirilor funciare, medii potențial explozive, sisteme de supraveghere, precum și edilitar – alimentări cu apă, canalizare, tratare apă potabilă și reziduală, instalații de transport energie termică, rețele de gaze și termoficări; instalații de depoluare a gazelor industriale, iluminat, telefonie, comandă și automatizări pentru construcții civile și industriale; lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

În ceea ce privește fabricația de confecții metalice, ENERGOMONTAJ realizează elemente metalice pentru trasee de cabluri electrice, pentru instalații și automatizări, mecano ușor – scări, reducții, coturi, teuri, cleme – și mecano greu – montanți, console – precum și confecții metalice diverse – canale de aer și gaze arse, electrofiltre, grinzi susținere, grinzi cu zăbrele, stâlpi, rezervoare, coșuri de fum; containere și barăci metalice, compensatoare (lenticulare, octogonale sau dreptunghiulare), clapete cu diverse forme de acționare; elemente pentru conducte de înaltă și joasă presiune și pentru conducte bercluite.

În plus, ENERGOMONTAJ oferă servicii de acoperiri de protecție speciale – zincare termică, sablare cu alice metalice și vopsire, fosfatare și vopsitorie; spălare chimică cu pasivizare a conductelor – și servicii speciale de prelucrări mecanice diverse.

În prezent, compania are în curs de desfășurare o serie de proiecte, desfășurând, prin intermediul sucursalelor locale naționale, lucrări de construcție sau reabilitare atât pentru companii private, cât și pentru companii publice.

ENERGOMONTAJ, prezentă și în străinătate

ENERGOMONTAJ are în subordine 12 sucursale fără personalitate juridică, dintre care zece cu profil termomecanic, una cu profil hidromecanic și electric și de automatizare și o sucursală de aprovizionare și desfacere, precum și ateliere pentru fabricație de echipament energetic.

Astfel, în țară, compania administrează șase sucursale în orașele București, Porțile de Fier -Slatina, Timișoara, Rovinari, Drobeta Turnu Severin și sucursala Aprovizionare și Desfacere, în timp ce în străinătate, ENERGOMONTAJ este prezentă prin sucursalele sale în țări precum Estonia, Danemarca, Polonia, Norvegia, Franța, Egipt.

Compania administrează șase sucursale în țară, fiind prezentă, prin intermediul subsidiarelor, în țări precum Estonia, Danemarca, Polonia, Norvegia, Franța, Egipt

Referitor la export, ENERGOMONTAJ oferă atât echipamente mecanice, cât și servicii, gama de produse, fabricate în regim de calitate ISO 9001, cuprinzând electrofiltre, filtre cu saci, silozuri, vase sub presiune, structuri metalice, instalații de desulfurare, schimbătoare căldură, părți cazan, hale industriale.

Echipamentele fabricate de ENERGOMONTAJ au fost exportate în Suedia, Norvegia, Italia, Franța, Germania, Olanda, Islanda, Marea Britanie, Portugalia, Statele Unite, Chile, China, Thailanda și Emiratele Arabe Unite. Țările în care compania a desfășurat activități de montaj în ultimii ani sunt Olanda, Suedia, Norvegia, Franța, Portugalia, China, Emiratele Arabe Unite, Cipru, Austria, Danemarca, Estonia, Slovacia, Polonia și Egipt.

Preocuparea pentru investiții

„În fiecare an s-au alocat importante sume de bani pentru investițiile proprii, în special pentru procurarea de utilaje de montaj cu înaltă productivitate și cu consum redus de energie electrică, precum și pentru înlocuirea celor existente care aveau uzură avansată și durată de funcționare expirată”, a mai spus Horia Ștefănescu, directorul general al companiei.

De asemenea, ENERGOMONTAJ a investit și în domeniul informaticii prin procurarea de echipamente, programe și angajarea de personal specializat.

ENERGOMONTAJ acordă o atenție sporită capitalului uman, prin creșterea performanțelor salariaților

O atenție deosebită o acordă compania și capitalului uman, echipa ENERGOMONTAJ fiind alcătuită din aproximativ 1.715 angajați. Compania se bucură de creșterea performanțelor salariaților, ceea ce se datorează investițiilor în participări la programe de formare și perfecționare continuă, precum și recompensării corespunzătoare a cantității și calității muncii depuse.

Datorită preocupării permanente pentru investiții și îmbunătățire, ENERGOMONTAJ a reușit să se mențină în topul firmelor cu același domeniu de activitate din România. Drept urmare, cifra de afaceri înregistrată de companie la sfârșitul anului 2016 a fost de peste 273 de milioane de lei, rezultatele financiare din 2017 menținând tendința de ușoară creștere înregistrată în piață.