Stiri: Social

Erasmus+

Erasmus+ 2022: Programele din acest an vor fi implementate de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare

14.01.2022

Erasmus+ 2022. Guvernul a aprobat înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, care va funcţiona, la nivel naţional, în calitate de organism delegat al Comisiei Europene desemnat pentru implementarea programelor Erasmus+.

Programul e-Twinning

De asemenea, actul normativ aprobat prevede desemnarea Agenţiei ca Organizaţie Naţională de Asistenţă pentru implementarea programului e-Twinning şi suplimentarea numărului de posturi pentru preluarea noilor responsabilităţi din acţiunea e-Twinning şi noua generaţie a programului Erasmus+ 2021-2027.

Erasmus+ 2022. Dublarea bugetului

Programul Erasmus+ 2021-2027 va avea un buget dublu faţă de perioada anterioară. Agenţia va funcţiona cu un număr maxim de 86 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Agenţiei se vor stabili prin regulamentul aprobat prin ordin al Ministrului Educaţiei.

Acorduri de finanţare

Activitatea Agenţiei va avea la bază acordurile de finanţare aferente programelor Erasmus+, Corpul European de Solidaritate şi acţiunii e-Twinning, încheiate între Comisia Europeană şi Agenţie, având ca obiect implementarea programelor anuale sau multianuale de lucru, propuse de Agenţie, avizate de Ministerul Educaţiei şi aprobate de Comisia Europeană.

Citeşte şi Burse elevi 2022: Câţi bani alocă Ministerul Educaţiei?