Petrol si gaze

Este sau nu obligatorie montarea detectoarelor de gaze?

01.11.2017

Deşi legislaţia nu prevede ca toate locuinţele să fie dotate cu senzori de gaze, specialiştii recomandă acest lucru. În ultima perioadă, foarte mulţi români au fost anunţaţi că sunt obligaţi să îşi monteze detectoare de gaze, întrucât există o lege prin care acestea devin obligatorii. În consecință, au existat multe dezbateri privind această obligativitate în cazul persoanelor care locuiesc în blocuri vechi şi a celor care deţin un apartament nou sau o casă.

Legislaţia din domeniul gazelor naturale

Potrivit precizărilor făcute de ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – obligativitatea montării detectoarelor de gaze a apărut pentru prima dată în cadrul prevederilor din “Normele tehnice pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate”, lege aprobată în urmă cu mai bine de 13 ani.

Actul normativ prevedea că, începând cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru încăperile în care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale, iar suprafețele vitrate necesare sunt parțial sau în totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de construcție specială (securizat, termopan).

La ora actuală sunt în vigoare dispozițiile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009.

La ora actuală sunt în vigoare dispozițiile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 5/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumite tot Normele tehnice.

În cazul unei locuinţe construite după 2009, care are geamuri cu o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (securizat, tip termopan etc.), este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan în aer, care acţionează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili pe bază de gaze.

Legea nu se aplică retroactiv

Legea privind obligativitatea senzorilor care detectează gazele nu se aplică retroactiv, iar firmele autorizate sunt obligate să aplice legea de la data construirii blocurilor, însă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență spune că pentru o siguranţă sporită ar trebui montate în toate casele şi apartamentele unde sunt folosite aragaze pe gaze.

“Pentru clarificarea unor aspecte relevante în acest context, vă informăm că prevederile oricărui act normativ din România îşi produc efectele după data intrării în vigoare a acestuia şi nu pot fi aplicate retroactiv, fapt confirmat de dispoziţiile art. 15, alin. (2) din Constituţia României, respectiv «Legea dispune numai pentru viitor»”, precizează ANRE.

Este obligatorie montarea detectoarelor în cazul locuinţelor construite după 2009, care au geamuri termopan sau mai groase de 4 mm

Solicitările IGSU

Însă printr-o notificare transmisă către ANRE în 2010 de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se precizează faptul că ”solicită echiparea tuturor spațiilor unde se află aparate de prepare a hranei cu detectoare automate de gaze, indiferent de grosimea și tipul geamului folosit în aceste încăperi, pentru realizarea unui nivel de securitate ridicat”.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență solicită echiparea tuturor spațiilor cu detectoare automate de gaze, indiferent de grosimea și tipul geamului folosit, pentru realizarea unui nivel de securitate ridicată.

Când sunt obligatorii detectoarele în blocurile construite înainte de 2009?

De asemenea, ANRE transmite că persoanele care locuiesc în imobile construite înainte de 2009 nu sunt obligate să își monteze detectoare de gaze, decât în cazul în care au defecțiuni la instalația de gaze.

Aşadar, în cazul blocurilor mai vechi, construite înainte de anul 2009, montarea detectorului automat de gaze este obligatorie doar în situația în care operatorul economic autorizat de ANRE să realizeze controale constată, în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale.

Dacă în urma verificării sau a reviziei tehnice a instalației de utilizare, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a instalației, clientul final are obligația să facă toate demersurile pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze.

Cine plăteşte instalarea senzorilor?

ANRE răspunde şi la această întrebare – ţinând cont de faptul că instalația de utilizare a gazelor naturale este proprietatea clientului final, acesta are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale. Deci proprietarii locuinţelor sunt cei care suportă costurile instalării, precum şi a achiziţionării detectoarelor.

Proprietarii locuinţelor sunt cei care suportă costurile instalării, precum şi a achiziţionării detectoarelor

Montarea senzorului pe instalația de utilizare a gazelor naturale se realizează doar de către un operator economic autorizat de ANRE, cu care acesta are încheiat contract de prestări servicii pentru verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare aferentă locului de consum și se consemnează în fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare sau de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale.