Evaluare Depozitarul Central.

Evaluare Depozitarul Central: Premieră pe piaţa de capital

18.02.2021

Evaluare Depozitarul Central. Autoritatea de Supraveghere Financiară a derulat, în colaborare cu Banca Națională a României și cu Banca Centrală Europeană, primul exercițiu de evaluare a Depozitarului Central S.A., încheiat la sfârșitul anului trecut.

Evaluare Depozitarul Central. Acorduri, strategii, procese şi mecanisme

Procesul a vizat acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de Depozitarul Central în vederea verificării modului în care sunt respectate cerințele Regulamentului (UE) nr. 909/2014 și a regulamentelor delegate.

De asemenea, au fost evaluate riscurile la care Depozitarul ar putea fi expus. La acestea se adaugă şi riscurile generate de acesta la adresa funcționării piețelor titlurilor de valoare.

Evaluarea a fost realizată pentru perioada 19 decembrie 2019 – 30 iunie 2020.

Evaluare Depozitarul Central. Un proces complex

Derularea primului exercițiu de examinare și evaluare anuală a Depozitarului Central S.A., în baza cerințelor CSDR și ale regulamentelor delegate, a fost un proces complex care a necesitat expertiză și alocarea de resurse pentru analizarea procedurilor, proceselor, mecanismelor, acordurilor și strategiilor implementate de către Depozitarul Central, ca infrastructură a pieței de capital.

În urma exercițiului, care a avut la bază datele, informațiile și documentele furnizate de Depozitarul Central S.A., a rezultat faptul că activitatea desfășurată de societate este conformă cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și ale reglementărilor delegate, nefiind identificate probleme de natură să afecteze buna desfășurare a serviciilor oferite de Depozitarul Central S.A.

Recomandări punctuale

Cu toate acestea, echipa de evaluare a formulat unele recomandări punctuale în scopul îmbunătățirii activității desfășurate de Depozitarul Central S.A. Acestea au fost comunicate entității. Ele au termen de implementare data de 30 iunie 2021.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, următorul exercițiu de evaluare va începe la data de 1 iulie 2021.

Citeşte şi Competenţe angajare 2021. Ce abilităţi caută companiile?

 

 

Citiți și despre: