Stiri: Companii

Evaluarea performanței angajaților: Agile Performance Management

Evaluarea performanței angajaților: Agile Performance Management oferă o abordare flexibilă

22.02.2024

Evaluarea performanței angajaților. Modelul tradițional de evaluare anuală a performanței devine din ce în ce mai inadecvat în fața schimbărilor rapide și imprevizibile din piață. În acest context, conceptul de Agile Performance Management devine tot mai relevant, oferind organizațiilor o abordare flexibilă și adaptabilă în evaluarea și îmbunătățirea performanței angajaților.

De aceea este important să cunoaștem beneficiile și practicile cheie ale Agile Performance Management și modul în care acestea conduc la o cultură organizațională mai adaptabilă și mai colaborativă, după cum urmează:

Feedback-ul continuu

Feedbackul continuu este un element central al Agile Performance Management. În locul evaluărilor anuale angajații primesc feedback în timp real de la colegi și manageri.

Feedbackul continuu implică oferirea de către manageri și colegi a unor opinii avizate cu privire la performanța angajaților. Acest lucru le permite angajaților să-și identifice sau să-și conștientizeze mai rapid punctele lor tari și punctele slabe și să facă ajustări în consecință pentru a-și îmbunătăți rezultatele individuale și de echipă.

Prin feedback continuu, angajații sunt învățați să se adapteze rapid și să-și îmbunătățească constant performanța.

Atingerea obiectivelor

În loc să stabilească obiective rigide și inflexibile pentru întregul an, organizațiile adoptă abordarea sprint-urilor, unde obiectivele sunt definite pe termen scurt și pot fi revizuite și ajustate în mod regulat.
Aceste sprint-uri permit o monitorizare constantă a performanței și o intervenție promptă în cazul în care este necesară îmbunătățirea sau recalibrarea obiectivelor și strategiilor.

Prin concentrarea pe rezultatele pe termen scurt și pe adaptabilitatea la schimbare, organizațiile devin mai agile și mai competitive într-un mediu de afaceri din ce în ce mai dinamic și imprevizibil.

Angajații sunt încurajați să-și stabilească propriile obiective în colaborare cu managerii lor, ceea ce sporește nivelul de implicare și responsabilitate personală.

Evaluarea performanței angajaților. Auto-organizarea și colaborarea

Prin încurajarea autonomiei și a luării deciziilor la nivelul echipei, organizațiile își pot mobiliza resursele umane într-un mod mai eficient și inovator. Aceste procese le permit angajaților să-și asume responsabilitatea pentru propriile lor sarcini și să ia decizii în cadrul echipei.
Această abordare nu numai că sporește nivelul de implicare și motivație al angajaților, ci stimulează colaborarea și sinergia în cadrul echipei, conducând la rezultate mai bune și la inovație.

Prin oferirea de oportunități pentru exprimarea creativității și asumarea riscurilor calculat, membrii echipei se pot simți mai implicați și mai valorizați, consolidând încrederea și loialitatea față de organizație. Astfel, promovând un mediu de lucru bazat pe încredere reciprocă și responsabilitate individuală, organizațiile pot stimula angajații să-și dezvolte abilitățile și potențialul maxim, contribuind astfel la succesul pe termen lung al întreprinderii.

Inovație

Prin adoptarea unui model iterativ de evaluare și îmbunătățire organizațiile pot identifica rapid ce funcționează și ce nu, și să facă ajustări în consecință.

Această abordare ajută organizațiile să fie mai agile și mai receptive la schimbare. De asemenea conduce la îmbunătățiri continue și inovație în același timp angajații se simt în siguranță să încerce lucruri noi și să își asume riscuri într-un mediu în care sunt susținuți și încurajați să-și dezvolte abilitățile și competențele.

De aceea adoptarea unei abordări iterative și siguranța psihologică sunt esențiale pentru crearea unui climat în care oamenii se simt liberi să-și exprime ideile și preocupările fără teama reprimării.

Prin promovarea învățării și dezvoltării continue, organizațiile își ajută angajații să-și îmbunătățească constant competențele și să rămână relevanți într-un mediu în schimbare rapidă.

Reponsabilizarea individuală și colectivă

Prin abordarea agilă, fiecare membru al echipei este încurajat să-și asume responsabilitatea pentru propriile sale acțiuni și contribuții, în timp ce colaborarea și comunicarea transparentă stimulează responsabilitatea colectivă.

Acest model promovează un mediu în care fiecare angajat se simte responsabil pentru succesul general al echipei, ceea ce îi motivează să-și aducă contribuția la nivel maxim.

De asemenea, în cadrul acestui sistem, feedback-ul constant și recunoașterea sunt integrate pentru a consolida responsabilitatea și motivația individuală și colectivă, alimentând astfel performanța și inovația.

O abordare modernă

Agile Performance Management oferă organizațiilor o abordare modernă și adaptabilă în gestionarea performanței angajaților. Prin contrast cu metodologiile tradiționale care se bazează pe evaluări anuale rigide, Agile Performance Management promovează cicluri de feedback continuu și interacțiuni frecvente între manageri și angajați. Acest lucru permite o ajustare rapidă a obiectivelor și a priorităților în funcție de schimbările din cadrul organizației sau de evoluția pieței.

De asemenea, Agile Performance Management încurajează o abordare mai orientată spre dezvoltarea personală și profesională a angajaților, promovând învățarea continuă și adaptabilitatea la schimbare. Prin adoptarea acestei abordări, organizațiile pot răspunde mai eficient nevoilor și cerințelor dinamice ale pieței și pot susține o cultură a performanței și inovației.

Autor: Constantin Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente

 

Citește și Lucrările de construcții, creștere importantă în 2023