Stiri: Finante

Declaratiile D100 si D101

Facilități fiscale 2019: Până când se pot depune solicitările?

21.09.2019

Facilități fiscale 2019 persoane fizice. Solicitările pentru facilități fiscale pot fi depuse până la 16 decembrie 2019. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Finanțe care a elaborat procedura pentru anularea restanțelor accesorii aferente obligațiilor bugetare datorate la 31 decembrie 2018.

Facilități fiscale 2019 persoane fizice. Cererile se depun doar prin Spațiul Privat Virtual

Contribuabilii vor putea solicita facilitățile fiscale reglementate în Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 până pe data de 16 decembrie 2019. Notificarea privind intenția de accesare a facilității fiscale și cererea de acordare a facilității fiscale se pot depune inclusiv prin aplicația online ”Spațiul privat virtual”.

Pot cere anularea accesoriilor persoanele juridice care, la 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de ANAF mai mici de un milion lei.

De aceste facilități fiscale pot beneficia:

  • persoanele fizice sau entităţile fără personalitate juridică
  • unităţile administrativ-teritoriale
  • diviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti
  • instituţiile publice

Solicitările se pot depune indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale restante administrate de ANAF.

Facilități fiscale 2019. Sunt incluși și debitorii declarați insolvenți

Mai exact, sunt incluși și debitorii declarați insolvabili, persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală sau răspunderea potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ori potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii.

Facilități fiscale 2019 persoane fizice. Debitorii aflați în dizolvare sau insolvență

De asemenea, sunt incluși debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare. Este vorba de debitorii care la 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează doar obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la 8 august 2019 și debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligații bugetare principale scadente până la 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data de 8 august 2019. Acest lucru este valabil indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de impunere.

Decizia emisă de ANAF

ANAF emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administreză dacă sunt îndeplinite o serie de condiții.

În plus, dacă prin hotărâre a consiliilor locale se stabilește acordarea acestor facilități fiscale, precum și procedura aplicabilă, direcțiile de impozite și taxe locale din cadrul primăriilor emit decizii de amânare la plată a accesoriilor și de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administreză, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Citește și Restructurare financiară 2019. Toată firmele trebuie să afle ce decizie a luat Guvernul!