Stiri: Logistica

Facilități transport elevi și studenți 2023.

Facilități transport elevi și studenți 2023: Ce reduceri se acordă în acest an?

11.09.2023

Facilități transport elevi și studenți 2023. Guvernul României a aprobat normele metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi și studenți. În privința facilităților de transport acordate elevilor, se menționează următoarele:

  • Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculaţi în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar.
  • Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care locuiesc și/sau învață în Județul Ilfov beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul.
  • Elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu și nu pot beneficia de transport public de persoane prin curse regulate nu vor beneficia de transport gratuit, ci vor primi în continuare o sumă forfetară.

Decontarea cheltuielilor

Acordarea gratuității pentru transportul elevilor se face prin decontarea cheltuielilor către operatorii de transport de la bugetul Ministerului Educației.

Studenți

În privința facilităților de transport acordate studenților:

Tariful redus crește de la 50% la 90% pentru toți studenții români sau străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, pe toată perioada în care au calitatea de student.

Facilități transport elevi și studenți 2023. Metrou

Facilitățile sunt valabile și la călătoria cu metroul, pe bază de abonament lunar sau de titluri de transport de tipul „10 călătorii”.

Vârsta până la care studenții beneficiază de facilități crește de la 26, la 30 de ani, cu excepția studenților care au unul sau ambii părinți decedați, precum și a studenților proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal. Aceștia beneficiază de gratuitate pe toată perioada în care au calitatea de student.

Studenții cetățeni români care studiază în afara granițelor beneficiază de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe teritoriul României și pe tot parcursul anului calendaristic pe toată perioada în care au calitatea de student, începând cu 1 octombrie 2025.

Citește și Câți bani alocă părinții pentru rechizite în noul an școlar?