Stiri: Agricultura

Fonduri europene PNDR 2021

Fermierii pot accesa fonduri pentru măsurile de mediu şi climă

07.03.2017

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole beneficiază de alocări financiare consistente în perioada de programare 2014 — 2020, suma disponibilă pentru aceste măsuri fiind de aproximativ 2,66 miliarde euro (Măsura 10 — 1,071 mld. euro, Măsura 11 — 236,42 mil. euro, Măsura 13 — 1,355 mld. euro), potrivit Ministerului Agriculturii.

Astfel, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente în cadrul măsurilor de agro-mediu și climă (Măsura 10), agricultură ecologică (Măsura 11) și pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale (Măsura 13), acestea fiind implementate în România începând cu anul 2015.

Noul pachet de măsuri de mediu și climă reprezintă un instrument pus la dispoziția Statelor Membre pentru promovarea utilizării eficiente a resurselor, precum și pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020.

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă, precum și în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmărește o intensificare a acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu și climă ale PNDR.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vine în sprijinul fermierilor, beneficiari sau potențiali beneficiari ai acestor măsuri cu informații detaliate privind modalitatea deschiderii angajamentelor în anul 2017, condițiile de eligibilitate și cerințele specifice aplicabile în cadrul acestor angajamente, standardele aplicabile (eco-condiționalitate — GAEC și SMR, cerințe minime privind utilizarea îngrășămintelor și substanțelor de protecție a plantelor, activitatea minimă și încadrarea în categoria fermierilor activi) și nivelul plăților acordate în cadrul fiecărui tip de angajament.