Finantari agricultura OTP Bank Romania

Finanțare nerambursabilă pentru instalarea tinerilor fermieri

26.03.2015

Începând cu data de 25 martie, toți cei interesați pot depune cereri de finanțare nerambursabilă pentru proiectele de „Investiţii în exploataţii agricole” (submăsura 4.1) și pentru proiectele de „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” (submăsura 6.1) din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, a anunţat Ministerul Agriculturii.

Prin Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, vor primi sprijin financiar nerambursabil investiţiile pentru creşterea competitivităţii exploataţilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.

Beneficiarii acestei submăsuri pot fi fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate), cooperative și grupuri de producători (constituite în baza legislației naționale, care deservesc interesele membrilor).

Finanțarea nerambursabilă pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30% pentru fermele mari de peste 500.000 SO).

Contribuţia publică totală aferentă sesiunii anuale 2015 pentru sM 4.1 este de 205.776.952 euro (finanțarea Uniunii Europene și cofinanțarea Guvernului României).

În cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, principalul obiectiv este acela de a oferi sprijin tinerilor fermieri să se instaleze ca șefi unici ai unei exploatații agricole pentru prima dată. Astfel, tinerii fermieri sunt încurajați să devină competitivi, să se asocieze și să participe activ la dezvoltarea lanţurilor alimentare integrate.

Beneficiarii eligibili pentru a primi finanțare nerambursabilă prin sM 6.1 sunt tinerii fermieri (PFA) care se instalează ca șefi unici ai exploatației agricole dar și persoanele juridice (SRL-uri și IMM-uri) în care se instalează un tânăr fermier ca și asociat unic sau majoritar.

Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul acestei submăsuri este de 100%. Sprijinul nerambursabil acordat va fi de maximum 50.000 euro și va fi acordat tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară, în 2 tranșe

Contribuţia publică totală pentru anul 2015 aferentă acestei submăsuri este în valoare totală de 111.209.889 euro incluzând finanțarea nerambursabilă de la Uniunea Europeană și contribuția de la Bugetul Național.

 

 

Citiți și despre: