Stiri: Finante

Finanţări de până la 200.000 de euro pentru investiţii în Delta Dunării

12.04.2017

Cei care vor să realizeze investiţii în Delta Dunării au la dispoziţie finanţări de până la 200.000 de euro, prin intermediul Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorităţii de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, prin încurajarea creării de noi întreprinderi, apel dedicat zonei Deltei Dunării.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorităţii de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Prioritatea de investiţii 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Naţională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte şi a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.