Stiri: Finante

Finanţări pentru fondurile de private equity

Finanţări de 400 milioane de euro pentru fondurile de private equity

26.07.2022

Finanţări pentru fondurile de private equity. Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene și Fondul European de Investiții anunță lansarea apelului pentru selecția intermediarilor financiari pentru alocarea de resurse din Fondul de Fonduri pentru Redresare (”Recovery Equity Fund” sau ”REF”), o investiție finanțată printr-o contribuție de 400 milioane euro din Componenta 9 a PNRR, intitulată „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”.

Finanţări pentru fondurile de private equity. Selecţia

Apelul este destinat echipelor de management de fond, incorporate sau nu la data depunerii aplicației. Selecția va fi efectuată de către experții Fondului European de Investiții, conform criteriilor și procedurilor proprii care sunt descrise în apel, iar fiecare propunere de alocare va fi supusă aprobării Comitetului de Investiții al REF. Apelul nu se adresează companiilor interesate de a obține investiții de capital – acestea vor putea solicita ulterior de la intermediarii selectați.

Ce spune ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene?

Cu ocazia lansării apelului, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a declarat: „Lansarea selecției intermediarilor financiari în cadrul instrumentului de investiții de tip equity din PNRR reprezintă o etapă esențială atât în vederea atingerii următoarelor jaloane relevante din PNRR, cât și, mai important, în atragerea de resurse pentru investiții în IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și proiecte de infrastructură (de ex. eficiență energetică sau energie regenerabilă). Beneficiind de expertiza partenerilor de la Fondul European de Investiții, ne dorim ca în curând noi fonduri de equity să investească în economia românească și să se creeze noi povești de succes prin aceste instrumente financiare.”

Finanţări pentru fondurile de private equity. Intermediarii selectaţi

Conform strategiei de investiții, intermediarii selectați se vor obliga ca o sumă cel puțin egală cu suma totală contractată de la FEI din PNRR să fie investită în România, în IMM-uri, midcaps (întreprinderi care au mai puțin de 3.000 de salariați) și proiecte de infrastructură (de ex. eficiență energetică sau energie regenerabilă) din România. Investițiile vor putea fi realizate sub formă de equity (capital) și quasi-equity (tipul de finanțare care se clasează între capital și datorie, având un risc mai mare decât datoria senior și un risc mai mic decât capitalul propriu, de ex. împrumuturile convertibile).

Angajarea resurselor din PNRR către fonduri trebuie să aibă loc până la mijlocul anului 2026, conform jaloanelor asumate în PNRR. Se estimează că se vor aloca resurse către aproximativ 20 de fonduri de equity naționale sau regionale, inclusiv fonduri de private equity, venture capital, mezzanin, transfer de tehnologie, fonduri de pre-IPO (Initial Public Offering – ofertă publică inițială) sau de infrastructură. Finanțările se vor acorda cu respectarea regulilor de ajutoare de stat descrise în apel și, după caz, în scheme de ajutoare de stat, cu respectarea regulilor privind aplicarea principiului ”do no significant harm” (a nu prejudicia mediul în mod semnificativ).

Citeşte şi Producţia agricolă a României: Cele mai noi date publicate de INS