Stiri: Economie

FMI: Evoluţia economică a României este bună, însă este nevoie de reforme în companiile de stat

22.10.2015

În perioada 13-21 octombrie, o misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) a efectuat o vizită la Bucureşti pentru a discuta evoluţiile economice şi planurile bugetare pentru anul următor. La finalul vizitei, şefa misiunii FMI, Andrea Schaechter, a afirmat că România a înregistrat în ultimii ani o îmbunătăţire considerabilă a indicatorilor săi macroeconomici, fiind susţinută de trei acorduri succesive cu Fondul Monetar Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială.

„Protejarea acestor realizări, în contextul escaladării riscurilor de evoluţii sub aşteptări la nivel global, şi mai ales în economiile emergente, este aşadar crucială. Printre politicile prioritare principale se numără menţinerea disciplinei fiscale în vederea consolidării finanţelor publice, precum şi reînnoirea momentumului pentru reformele structurale – mai ales în zona companiilor de stat–pentru a susţine nivelul de încredere şi a îmbunătăţi potenţialul de creştere pe termen lung”, a afirmat şefa misiunii FMI.

În plus, perspectiva de creştere pe termen scurt este puternică, însă există riscuri de a înregistra rezultate sub nivelurile anticipate.

Economia României creşte într-un ritm sănătos, pentru anul 2015 anticipându-se o creştere PIB-ului de 3,4%, la aceasta creştere contribuind, în general consumul, investiţiile şi exporturile.

“După mai mulţi ani de consolidare fiscală, deficitul fiscal este prognozat a creşte considerabil pe fondul reducerilor consistente de impozite şi taxe şi al majorărilor salariale. Pentru acest an, bugetul este construit astfel încât să se realizeze ţinta de deficit de 1,9% din PIB datorită realizărilor bune pe partea de venituri şi execuţiei sub aşteptări a bugetului de capital, existând deci spaţiu pentru a se onora înainte de termen unele dintre obligaţiile aferente anului 2016. Pentru anii 2016 si 2017, politicile adoptate şi cele care se intenţionează a fi adoptate—o combinaţie de reduceri masive de impozite şi taxe şi de majorări salariale –vor împinge deficitul fiscal până aproape de 3% din PIB în anul 2016, şi peste acest nivel în 2017 dacă nu sunt identificate măsuri compensatorii sau dacă nu se întâmplă din nou neexecutarea integrală a cheltuielilor de capital”, conform Fondului.

Această abordare va induce un stimul la nivelul economiei ţării într-un moment în care acesta nu era necesar, având în vedere creşterea economică, şi va aşeza datoria publică pe o traiectorie ascendentă.

De asemenea, şefa misiunii FMI mai precizează că accelerarea reformelor fiscale structurale este esenţială pentru consolidarea finanţelor publice şi pentru îmbunătăţirea calităţii bugetului.

„Mai buna colectare a veniturilor şi reducerea cheltuielior ineficiente ar putea genera spaţiul fiscal necesar reducerii cotelor de impunere, deşi într-un ritm mai temperat. În mod special, deşi colectarea impozitelor şi taxelor a fost considerabil mai bună în acest an, decalajul de colectare se menţine semnificativ”, a declarat aceasta.

Prioritatea în materie de reforme ar trebui să se concentreze pe introducerea unei abordări moderne bazate pe gestionarea riscului de conformare, abordare care ar deplasa resursele limitate ale administraţiei fiscale (ANAF) dinspre controalele efectuate în scopul rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată (TVA) către activităţi ce generează mai multe venituri.

Fondul Monetar Internaţional mai arată că nu se impune o relaxare imediată a politicii monetare, dată fiind poziţia fiscală bazată pe expansiune din 2016, creşterea rapidă a salariilor, anticipaţiile inflaţioniste amplu ancorate şi incertitudinile ce persistă pe pieţele financiare globale.

Totodată, s-a constat că sectorul bancar se găseşte cu un pas mai aproape de revigorarea intermedierii, explicându-se că facut faţă cu bine incertitudinilor legate de Grecia din vara acestui an şi continuă să menţină rezerve suficiente de capital şi de lichidităţi.